Obavijest za voćare!

Orahova muha (Rhagoletis compleata)  ulovljena je na postavljenim žutim pločama i potrebno je suzbijati ovog štetnika.

Za suzbijanje dozvolu imaju insekticidi: Imidan 50 WG i Calypso SC480. Svaki od ova dva insekticida imaju dozvolu za dva tretiranja  tijekom vegetacije u razmaku od 14 dana.

Orah najčešće ima visoko stablo i krošnju velikog volumena stoga je vrlo teško kvalitetno obaviti prskanje. Preporučujemo vlasnicima nasada oraha da  uz insekticid dodaju biljni proteinski mamac Buminal koji privlači orahovu muhu i tretiraju donji dio krošnje.

Na pojedinačnim stablima na okućnici postaviti veći broj žutih ploča i tako smanjiti štete od orahove muhe.

U nasadima jabuka  namijenjeni skladištenju obaviti tretiranja  za smanjenje bolesti smeđe truleži (Monilinia) i gorke truleži plodova (Colletotrichum spp.) jednim od fungicida vodeći brigu o broju  dopuštenih  tretiranja u vegetacijskoj sezoni: Geoxe, Bellis, Zato 50 WG, Zato plus .

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella)  mogu se koristiti jedan od insekticida: Affirm, Affirm Opti, Coragen 20SC, Mospilan 20SP, Delegate 250 WG, Imidan 50WG.

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i voditi računa o karenci  pripravaka i vremenu dozrijevanja jabuka.

Pripravke koristiti prema preporuci proizvođača i u skladu s FIS-bazom, evidentirati prskanje ,ambalažu propisno zbrinuti .

 

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis