Obavijest proizvođačima višanja i trešanja

U nasadima višanja i trešanja uočeno je žućenje listova višanja i trešanja uzrokovano kozičavošću lista (Blimeria japii). Moguće je da dođe do preranog otpadanja  listova u fazi kada se zameću pupovi za iduću godinu.

Dozvoljeni preparati su: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Mancozeb, Pinnozeb M-45 i Chromodin S-65.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr

Pripremi za ispis