Obavijest voćarima

Padaline u vrijeme vikenda dijelom su izazvale ispiranje zaštitnih sredstava. U narednom periodu je predviđeno nestabilno vrijeme.

Potrebno je prije najave novih oborina provesti tretiranje protiv čađave krastavosti (Venturia inequalis) dozvoljenim pripravcima : Scab 80 WG, Zato plus, Zato WG 50, Luna experience, Caption 80 WG i sl.

Zato plus, Zato  WG i Luna experience ujedno štite i protiv pepelnice. Moguće je primijeniti i preparate na bazi sumpora vodeći računa o tome da postaju fitotksični kada se primijene na temperaturama višim od   25 °C.

Zaraza uzročnicima truleži ploda (Colletotrichum, Gleosporium, Stemphhyum, Neofabrea  i dr.) nastaje u drugom dijelu vegetacije. Suzbijanje je potrebno provoditi sve do berbe poštivajući karencu za primjenjene preparate.

Preparati Caption 80 WG,Kapetan 80 WG i Scab  imaju karencu 21 dan i svi se primjenjuju u dozi od 1,88 kg/ha dozvoljeno je 7 tretiranja u toku vegetacije s razmakom 10 dana. Ujedno su dozvoljeni za primjenu protiv čađave krastavosti (Venturia inequalis) te protiv truleži ploda (Monilia fructigena). Kod preparata Scab 80 EG je važno napomenuti da se može pojaviti fitotoksičnost kod sorti jabuka: Red delicious, Stark delicious, Stayman, Kanadska renata, Winers te kod sorti krušaka Butira d anjou, buttira clargeau, Comtese de paris i Trimphe sde vienne.

Preparat Geoxe ima dozvolu za suzbijanje gorke truleži ploda (Colletotrichum) i smeđe truleži ploda (Stemphium) i primjenjuje se u fazi veličine ploča 40 mm pa sve do berbe u dozi 0,45 kg/ha 2 x u vegetaciji uz utrošak 1200- 1500 l vode/ha. Karenca 3 dana.

Preparat Topsin M 500 SC je dozvoljen protiv truleži ploda (Neofabraea) u dozi od 1,5 kg /ha 1 x u vegetaciji uz utrošak 500 – 750 l vode/ha. Karenca 14 dana

U nasadima jabuke i kruške bilježi se let jabučnog savijača (Cydia pomonella). Potrebno je ponoviti tretiranje dozvoljenim insekticidima: Coragen 20 SC, Imidan 50 WG Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Harpun, Delegate 250 WG Affirm opti, Affirm ,Voliam targo.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja nužno je primijeniti prema priloženim uputama proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida(NN 142/12 I Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obaveza je voditi evidencije o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Na gospodarstvu se sredstva trebaju skladištiti na propisan način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisan način.

 

                                                                       Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

                                                                       e-mail:Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hr