Obavijest vinogradarima

Tijekom cijelog mjeseca srpnja prevladavali su povoljni uvjeti za razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator)  koji su dominantan fitopatološki  problemi u vinogradima.

U ovoj razvojnoj fazi grozda peronospora može uzrokovati propadanje peteljkovine.

Za suzbijanje peronospore predlažemo primijeniti: Folpan, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Polyram DF, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Curzate B WG, Curzate F, Profilux WG, Nautile DG, Equation pro, Momentum trio, Manoxanil, Indomate 505 WG, Magma triple, i dr

 

U slučaju pojave nevremena praćenog tučom koristiti pripravke koji sadrže folpet!

 

Za suzbijanje pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) preporučamo korištenje fungicida:

Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr.

Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC (registracija vrijedi do 31.08.2020.)

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.

Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Potrebno je  kontrolirati žute ljepljive ploče  radi praćenja jačine populacije američkog cvrčka (Schapoideus titanus Ball) koji je prenosi fitoplazmu zlatna žutica vinove loze

Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada treba krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje vodeći računa o karenci insekticida.

Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima.

Za uspješnu borbu u sprečavanju širenja zlatne žutice vinove loze važno je provoditi i mjere biljne higijene  koje su propisane i Naredbom (NN48/2018 i 63/2019)kao što su:

  • Uklanjanje oboljelih trsova koji pokazuju simptome zajedno sa korjenjem.
  • Uništavanje obične pavitine (Clematis vitalba), sekundarnog domaćina zlatne žutice vinove loze
  • Krčenje zapuštenih vinograda

 

 

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

Pripremi za ispis