Obavijest voćarima!

Zbog obilnih oborina u proteklom tjednu upozoravamo poljoprivredne proizvođače  koštićavog voća , višnje, trešnje da ponove zaštitu od bolesti kozičavosti lista (Brumeriella jaapii) upotrebom jednog od fungicida: Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Pinozeb M-45 ili Chromodin S-65.

Prije prskanja obavezno pročitati upute proizvođača i sredstvo primijeniti u skladu sa FIS-om, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis