Obavijest voćari

Ovih su dana (od petka do nedjelje)  pale različite količine oborina ovisno o lokaciji i stvoreni su povoljni uvjeti za daljnji razvoj bolesti u nasadima i isprana kontaktna szb.

U nasadima jabuka nastaviti sa preventivnom zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni  –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

U zaštiti protiv pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora(pazeći na vrijeme primjene.)

Za zaštitu protiv  štetnika jabučnog savijača  mogu se koristiti insekticidi kao Coragen 20, Mospilan 20 SG, Imidan 50, Calypso ,Affirm  i dr.

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši i po potrebi primijeniti sredstvo za zaštitu bilja koje ima dozvolu.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena       u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti(pratiti obavijesti o provođenju akcije Prateći list sa datumima i lokacijama skupljanja ambalažnog otpada).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis