Obavijest vinogradi

U nasadima vinove loze zbog povoljnih vremenskih uvjeta nastavlja se mogućnosti širenja bolesti te treba nastaviti sa zaštitom od bolesti: plamenjače , pepelnice i botritisa kao i štetnika sivog grožđanog moljca i američkog cvrčka (suzbijanje fitoplazmi).

Pripravci koji se mogu upotrijebiti protiv plamenjače (Plasmopara viticola) su : Ridomil Gold MZ Pepite,

Acrobat MZ, Curzate B , Magma Triple i dr.

Pripravci u zaštiti protiv pepelnice su:(Uncinula necator Luna expirience,  Nativo, Collis, Crystal KS  i dr.

Kod sorata koje su u fazi zatvaranja  grozda a  za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) predlažemo primjenu botriticida:  Swich, Chorus 75 WG Pyrus 400 SC, Cantus, Teldor, i dr.

Za suzbijanje  grožđanog moljca mogu se koristiti insekticidi: Laser KSAvaunt 15 SCCoragen SC, Cythrin Max , Decis 2,5 EC, Cythrin Max, Sumialfa 5 FL i dr.

 

Dozvoljene pripravke provjeriti u https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podsjećamo na provođenje akcijskog plana za suzbijanje fitoplazmi i u okviru toga suzbijanja američkog cvrčka u vinogradima na području Vukovarsko srijemske županije.

Svi posjednici vinograda obavezni su imati žute ploče u nasadima i pratiti eventualnu prisutnost američkog cvrčka te provoditi njegovo suzbijanje radi širenja i mogućih zaraza fitoplazmom.

Pripravci koji imaju dozvolu u RH za ovu namjenu su: Avaunt, Cythrin Max , Decis 2,5 EC Sumialfa 5 FL.

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene , broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije. Ambalažu propisno zbrinuti (pratiti termine skupljanja ambalaže u daljnjim obavijestima).

Voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

 

Mira Živković,dipl.inž.

mira.zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis