Obavijest proizvođačima oraha i lijeske!

Pregledom nasada lijeske zabilježena je prisutnost fitofagnih stjenica (Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Budući da stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama razvijaju gljivična oboljenja (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria). Preporuča se proizvođačima lijeske da tijekom srpnja nastave primjenu fungicida  koji imaju dozvolu na lijesci.

Također upozoravamo proizvođače lijeske da i dalje prate pojavu ljeskotoča i fitofagnih stjenica u svojim nasadima te ukoliko primijete njihovu prisutnost provedu suzbijanje insekticidima koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na lijesci.

Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja u lijesci za bolesti i štetnike možete naći na  fis tražilici:     http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

U nasadima oraha na žutim ljepljivim pločama zabilježena je prisutnost orahove muha (Rhagoletis completa). To je štetnik koji odlaže jaja u zelenu lupinu oraha, potom se razvijaju ličinke koje unutar nje žive. Zelena lupina oraha postaje mekana i s vremenom pocrni pa se zalijepi za ljusku oraha te se ne da skinuti. Napadnuti plodovi otpadaju ili ostaju cijelu zimu na drveću. Odrasli oblici lete od srpnja pa sve do kraja rujna.

Od mjera suzbijanja postavljaju se veći broj žutih ljepljivih ploče u krošnje na stabla oraha kako bi se smanjila populacija orahove muhe.

Registrirani insekticidi protiv spomenutog štetnika su Imidan 50 WG (K 7 dana) i Calypso SC 480 (K 14 dana). Tijekom jedne sezone dozvoljena su po dva tretiranja svakim od navedenih insekticida.  Razmake između tretiranja treba prilagoditi ulovom orahove muhe na žutoj ploči, a oni mogu biti od 7-14 dana. Za učinkovito suzbijanje orahove muhe potrebno je provesti 3 – 4 tretiranja do kraja kolovoza.

Osim orahove muhe u plodovima oraha mogu se naći i gusjenice orahovog savijača (Cydia amplana) i jabučnog savijača (Cydia pomonella). Oba šetnika sredinom ljeta odlažu jaja na plodove, a štete čine gusjenice koje uzrokuju crvljivost ploda.

Uz navedene štetnike na orahu možemo naći i prisutnost velike i male orahove lisnu uš (Callaphis juglanis, Chromaphis juglandicola)  i orahove grinje  (Eryophies tristiatus). Međutm, obilaskom terena nismo uočili  njihovu pojavu.

Stoga preporučamo  vlasnicima nasada da prate pojavu navedenih štetnika te prema potrebi obave tretiranje insekticidima dozvoljenim na orahu. Popis registriranih insekticida možete naći na fis tražilici: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis