Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka o mjerama zaštite kasnih sorata jabuka

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana (03.7. 2020.)!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama u nasadima jabuke tijekom prve polovice mjeseca srpnja 2020. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm)

1.-17.7. 2020.

Vlaženje lišća (min)

1.-17.7. 2020.

(do 6.00 h)

Prosječna temperatura zraka za 1.-17.7. 2020.
Trnovčak (Ž.Gora) 47,8 mm 2.145 minuta 19,87°C
Belica 47,0 mm 2.335 minuta 19,84°C
Mursko Središće 48,6 mm 9.280 minuta 19,73°C
Novakovec 18,0 mm 4.235 minuta 19,79°C
Sveti Juraj u Trnju 44,6 mm 4.025 minuta 19,74°C
Donja Dubrava 46,2 mm 5.470 minuta 20,08°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Vrijeme u prvoj polovici srpnja o.g. nije prema višegodišnjim očekivanjima stabilno i vrlo vruće (dosadašnja prosječna mjesečna temperatura je nešto manja od višegodišnjeg prosjeka) (vidi Tablicu 1.), već dominira povremeno kišovito razdoblje: u prvoj dekadi ovog mjeseca najviše dnevne temperature zraka najčešće u središnjem Međimurju bile u rasponu od 26,8-32,6°C (izuzev u danima 3., 7. i 12.7. 2020. kada je tijekom kišnih dana izmjereno 22,6°C, 22,9° i 23,7°C) (na nekim je mjernim mjestima dana 10. srpnja o.g. najviša dnevna temperatura bila 34°C), ali početkom ovog tjedna smo bilježili nešto svježija jutra (temperature od 8,7° do 9,0°C u danima 13.-15.7.) a najviše dnevne vrijednosti pritom nisu veće od 26,9°C!

Oborine nakon 14.6. 2020. povremeno padaju svakih 4-7 dana u količinama 12,2-34,4 mm (na nekim županijskim mjestima i u većim količinama) (ukupno je u središnjem dijelu Županije u proteklih mjesec dana izmjereno više od 100 mm kiše)! Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja uz riječne doline u rasponu od 71-92 %. Uz riječne su doline svakodnevne srpanjske jutarnje rose i vlaženje biljaka pritom traje barem 200-720 minuta!

Kiša prema najavama pada tijekom protekle noći i današnjeg jutra na svim županijskim lokalitetima, u naredna dva-tri dana najviše će temperature zraka biti u rasponu 24-26°C, a moguće nove oborine očekujemo već sredinom narednog tjedna (22.-23.7.)!

Vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Već smo u proteklim preporukama naglašavamo da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe moguće očekujemo već krajem mjeseca srpnja i sredinom mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U poljskom mikro-pokusu sa usmjerenim (integriranim) mjerama zaštite na lokalitetu Mursko Središće zdravstveno stanje jabuka je sredinom srpnja o.g. (12.7. 2020.) ocijenjeno odlično! U nasadu s prosječno 3.000 stabala jabuka/ha, pokrivenom mrežom protiv tuče uz dominantne sorte Idared i Zlatni delišes, tijekom travnja i svibnja o.g. je provedeno po četiri, a tijekom lipnja dvije usmjerene zaštite (ukupno 10) (30 % manje nego protekle 2019. sezone), uz utrošak 600-800 litara škropiva/ha (leđni nošeni motorni raspršivač)! Od sredine srpnja do početka berbe planira se provesti još tri aplikacije mikro-biološkim pripravcima (Bacillus spp.), te insekticidima kraće karence.

VAŽNO: zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, traje u donjoj kritičnoj brojnosti od početka mjeseca srpnja o.g. na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježen i kritičan let breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodove jabuke. Nadalje bilježimo i nešto slabiju populaciju nekih vrsta leptira savijača kožice plodova (Archips). U narednom razdoblju moguće očekujemo i pojavu leptira druge generacije kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis).

Druga generacija leptira moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) je zabilježena u prve dvije dekade mjeseca srpnja o.g. u slabijoj brojnosti! Broj mina prve generacije ovog štetnika na netretiranim stablima jabuke (sorta Idared) u zapadnom dijelu Županije je značajno iznad praga tolerantnosti!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika registriranim pripravcima kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! VAŽNO: Na netretiranim stablima ranijih sorata jabuka i krušaka tijekom mjeseca srpnja o.g. u središnjem dijelu Međimurja bilježimo jače otpadanje “crvljivih plodova” koji su naknadno zaraženi uzročnikom smeđe truleži (Monilinia sp.)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) krajem srpnja i/ili početkom kolovoza o.g. preporučujemo također u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja (od 2018. nova operacija unutar mjere 10. programa ruralnog razvoja)!

Nadalje, osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii) (Jonagold), a tijekom kolovoza je moguća pojava i običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Braeburn, Granny Smith).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis