Obavijest za proizvođače koštičavog voća

Berba trešanja i višanja je završena i vremenske prilike pogoduju razvoju bolesti kozičavosti lista ( Blumeriella jaapii) na  višnjama i trešnjama.

Preporučujemo izvršiti zaštitu nakon berbe jednim od pripravaka: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Syllit 544SC ,Chromodin S-65.

Pripravke koristiti prema preporuci proizvođača i u skladu sa FIS-om. Evidentirati prskanje  i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić, dipl. ing.

mara.maglic@mps.hr

Pripremi za ispis