Obavijest maslinarima

Na našem području maslina se nalazi u fenofazi razvoja podova prema BBCH od 72 do 75.

Podatci o oborinama sa agroklimatskih stanica nastavno na obavijest (23.06.):

 

LOKALITET

oborine

03.07.

mm/m²

oborine

07.07.

mm/m²

 

Vrbnik S.polje (Pinova) 0,3 mm 1,4 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 0,1 mm 1,1 mm
Jurandvor (Pinova)                      12,8 mm 0,5 mm
Porat (iMetos) 0,6 mm 1,2 mm
Pavlomir (Pinova) 0,0 mm 0,6 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 3,8 mm 0,6 mm
Cres-Batajna (Pinova) 9,4 mm 1,6 mm
Rab-Kampor (Pinova)                      26,7 mm 0,8 mm
Mali Lošinj (Pinova) 0,0 mm 0,0 mm

 

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda od zadnje obavijesti (23.06.):

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

PROCJENA STANJA / PREPORUKA

 

MASLININA MUHA (Bactrocera oleae)

 

 

 

 

 

 

preporučamo praćenje populacije žutim ljepljivim pločama ili kombiniranim feromonskim ili hranidbenim lovkama; U NASADIMA BILJEŽIMO PRISUSTVO IMAGA, NA DIJELU LOKALITETA I IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI; preporučamo početak primjene metode mamaca (vidi tablicu niže) a posebice u nasadima u kojima nije odrađeno zadnje preporučeno tretiranje protiv maslininog moljca
MASLININ SVRDLAŠ

(Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

I DALJE BILJEŽIMO PRISUSTVO IMAGA U NASADIMA!!!; obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu (kečer, kišobran, plahta); VODITI RAČUNA O REDOVITIM PREGLEDIMA (NAJMANJE 2 PUTA TJEDNO); do okoštavanja plodovi su najosjetljiviji na napad ovog štetnika, vrlo brzo crne i otpadaju; TRETIRATI OVISNO O VREMENU POJAVE U POJEDINOM NASADU!!! kod više populacije štetnik se detektira i na ljepljivim pločama
MASLININ MOLJAC

(Prays oleae)

maslinin moljac je uglavnom u fazi jaja i gusjenice karpofagne generacije ali napominjemo kako još uvijek bilježimo i značajnije ulove imaga antofagne generacije
 

MASLININ RESIČAR

(Liothrips oleae)

prisutan na cijelom području, NA POJEDINIM LOKALITETIMA I U VRLO VISOKOJ POPULACIJI; obaviti pregled vrhova izboja na simptome napada, srpasto uvijeni listovi, deformirani rast; pregled simptoma na plodićima, deformirani rast; lošija oplodnja;  i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; kod više populacije štetnik se detektira na ljepljivim pločama
 

ŠTITASTE UŠI

mehanički uklanjati jače napadnute izboje; prema potrebi lokalna tretiranja mineralnim uljem
 

MUŠICA KORE MASLINE

(Resseliella oleisuga)

redovno MEHANIČKI UKLANJATI JEDNOGODIŠNJE I DVOGODIŠNJE IZBOJE koji pokazuju simptome napada pregled kore pri bazi izboja; praćenje populacije žutim vizualnim pločama
MASLININA MUŠICA GALICA

(Dasineura oleae)

vizualni pregled listova na prisustvo duguljastih uzdignutih mina; praćenje populacije žutim vizualnim pločama
 

PIPE

(Otiorrhynchus spp)

na cijelom području bilježimo značajniju prisutnost i aktivnost pipa, preporučamo vizualni pregled listova i metoda otresanja u starijim nasadima; u mlađim nasadima i obnovljenim stablima dodatno povesti računa;  preporučamo POSTAVLJANJE LOVNIH POJASEVA ovisno o njihovoj širini po potrebi i dvostrukih (u 2 niza)
 

POTKORNJACI

vizualni pregled na mjestima račvanja grančica; REDOVNA HIGIJENA NASADA; izrada lovnih svežnjeva, postavljanje alkoholnih lovki, postavljanje crvenih ploča; lovne grane i lovne svežnjeve nakon ubušavanja štetnika potrebno je iznijeti iz nasada i uništiti
 

 

 

PAUNOVO OKO

(Spiloacea oleagina)

ZADNJE OSTVARENE INFEKCIJE  

-otok Krk-Malinska na dan 21.06.

-otok Krk Jurandvor na dan 03.07.

-otok Krk-Vrbnik na dane 21. i 26.06.

-otok Cres- Sv.Šimun na dan 21.06.

-otok Cres-Batajna na dane 19.i 20.06. i 02.07.

-otok Mali Lošinj na dan 21.06.

-otok Rab na dane 24.06. i 02.07.

-Vinodol na dan 09.06.

I NADALJE PREPORUČAMO VODITI RAČUNA O PREVENTIVNOJ ZAŠTITI NOVOG PORASTA OVISNO ZADNJE IZVRŠENOM TRETMANU I VREMENSKIM UVJETIMA

OLOVNA BOLEST

(Pseudocercospora cladosporioides)

na osjetljivijim sortama značajna zaraza starijeg lista
 

BRZO SUŠENJE MASLINE (Xylella fastidiosa)

obratiti pažnju na simptome promjene boje lista, venuće i sušenje vršnih mladica i izboja, sušenje i propadanje grana, pojava nekroza;

U SLUČAJU SUMNJE NA POJAVU OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA!!!

 

Korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja:

M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode,

M 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda,

kao i korisnici mjere M 10, operacije 10.1.8.  Održavanje ekstenzivnih maslinika. mogu primijeniti preporučene pripravke za suzbijanje maslinine muhe trgovačkog naziva SUCCESS BAIT i ECO-TRAP.

 

Izbor insekticida i fungicida (izvor FIS-bazi na dan 07.07.2020.) primjereni za preporučena  tretiranja:

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV NAČIN DJELOVANJA ŠTETNI ORGANIZAM MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
spinosad SUCCESS BAIT insekticidni mamac s atraktantom m.muha  
deltametrin ECO-TRAP kontaktno, želučano; insekticidni mamac za privlačenje i suzbijanje m.muha

 

 
krezoksim-metil STROBY WG;

QUIMERA

sistemično paunovo oko 2
dodin SYLLIT 554 SC sistemično paunovo oko, antraknoza 2

 

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA!!!

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podatke o SZB potrebno je provjeriti u FIS-bazi prije svake kupnje i prije svake primjene zbog mogućih promjena.

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju), za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti i imati odobreni zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja imati zatraženu i odobrenu izvanrednu dozvolu.

 

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis