Obavijest proizvođača oraha

Pregledom nasada oraha uočena je pojava sive pjegavosti oraha (Gnomania leptostyla), stoga preporučujemo vlasnicima nasada oraha da pregledaju svoje nasade izvrše zaštitu jednim od fungicida:

Champion 50 WG, Dithane, Signum, Systane 20 EW, Penncozeb 75 DG.

 

Također je potrebno redovito pregledavati žute ploče zbog praćenja pojave orahove muhe (Rhagoletis completa).

 

 Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Marijana Milušić dipl.ing.

                                                                                                                      Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis