Obavijest vinogradarima

Pregledom nasada vinove loze na pojedinim lokalitetima su uočeni simptomi pojave pepelnice (Uncinula necator) na grozdu. Vidljiv je sivi mašak na bobicama. Kao bi se spriječilo daljnje širenje uzročnila bolesti po nasadu preoruča se zaražene grozdove poprskati otopinom kalijeva permanganata. 125 grama kalijeva permanganata otopi se u 100 litara vode i doda 1-2 kg gašenog vapna.

Sljedeći dan je potrebno zaražene grozdove ili cijeli nasad, ukoliko je prošlo 10 dana i više od zadnje primjene fungicida zaštitit jednim od sistemičnih pripravaka:

Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Topas 100 EC, Luna experience, Vivando, Talendo, Domark 40 ME i drugi ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. )

Preporuča se provesti i zaštitu od peronospore (Plasmopara viticola) te koristiti jedan od pripravaka: Ridomil Gold MZ Pepite, Mikal Premuim F, Forum Star, Electis WG, Equation Pro i drugi ( vidi  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. )

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2020. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

 

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

                                                           gordana.k-silov@mps.hr

 

Pripremi za ispis