Obavijest vinogradarima

Sparno vrijeme s povremenim najavljenim oborinama pogoduje razvoju  i infekcijama  uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola),  pepelnice (Erysiphe necator ) i sive plijesni (Botrytis cinerea) na vinovoj lozi.

Za zaštitu od uzročnika  plamenjače mogu se koristiti pripravci: Forum Star, Ampexio, Ridomil Gold MZ Pepite, Acrobat MZ WG, Mikal Premium F, Mikal Flash, Galben M, Curzate F, Pergado F ili neki drugi registrirani pripravak http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Za zaštitu od uzročnika pepelnice  mogu se koristiti npr: Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC, Topas 100 EC, Talendo, Talendo extra, Collis, Luna Experiance, Dynali EC, Domark , Vivando, Folicur EW250, Fond 12 E  ili neki drugi registrirani pripravak http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Uputno je napraviti zaštitu od uzročnika sive pljesni ili botritisa  pred zatvaranje grozda jednim od pripravaka: Pyrus 400 SC, Switch 62,5 WG, Cantus, Chorus 75 WG , Geoxe, Luna privilege  ili nekim drugim registriranim pripravkom  http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu. Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: ( https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 26.08.2020. na parkingu ispred tvrtke  Poljopromet d.o.o.  na adresi Jasenska bb   Opuzen u periodu 14.00 – 16.00.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Pripremi za ispis