Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 11 dana tijekom kojih su zabilježene učestale oborine, povišena relativna vlaga zraka (80-99%), dok su se srednje dnevne temperature kretale 17-21C, a maksimalne vrijednosti su dostizale 27C.

Još tijekom proteklog tjedna u vinogradima u kojima nisu provođene redovite mjere zaštite  uočene su simptomi plamenjače (Plasmopara viticola) vinove loze u vidu pjega  sa sporulacijom, bijelom prevlakom na naličju lista. Ovime su ostvareni uvjeti za daljnje širenje plamenjače  stoga upućujemo na redovite kontrole zdravstvenog stanja vinograda, te provođenje kemijskih mjera zaštite.

Za suzbijanje plamenjače vinove loze, predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka:

Folpan gold, Mikal premium F, Mikal flash, Ampexio WG, Vincare WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Fantic M, Fantic FGalben F, Galben M, Armetil M, Orvego, Acrobat MZ, Forum star, Metomor F, Melody Duo WP i dr.

Sparno i toplo vrijeme sa prosječnom relativnom vlagom traka oko 80% pogoduje razvoju pepelnice ( Erysiphe necator)  čiji jači razvoj očekujemo u narednom periodu osobito u nasadima u kojima je i protekle godine bila problem, stoga obavezno primijeniti jedan od pripravaka: Crystal, Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

UPOZORENJE!

 

Praćenjem populacije američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)  i njegovog razvoja u vinogradima na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije utvrđena je pojava prvih L3 razvojnog stadija ličinki.

Američki cvrčak vektor( prenosnik) je vrlo opasne bolesti vinove loze zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescence dorée, FD) koja je potvrđena na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje I suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN48/2018)  u demarkiranim područjima obavezno je praćenje i suzbijanje američkog cvrčka.  Suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze jer naknadno širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti!

U Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu demarkirana područja obuhvaćaju područja u Svetoj Nedelji i Jagnjić Dolu kraj Samobora, te na području gradova Dugog Sela, Vrbovca, Ivanić Grada (Grabersko Brdo, Šumećani, Kloštar Ivanić) i Bedenice (Zelina), općine koja graniči s demarkiranim područjima u Krapinsko-zagorskoj županiji, područje Velike Gorice( D.Lomnica, Lukavec, Šiljakovina, Kozjača), Grad Zagreb- Sesvete, Podsused, Vrapče, Remete, Gračani.

 

Preporučamo obvezno izvršiti tretiranje ličinki američkog cvrčka u narednih par dana insekticidima: Decis 2,5 EC,  Sumialfa sL, Cythrin Max,  Avaunt EC.

 U ekološkoj proizvodnji: Abanto, Krisant EC, Piretro Natura, Asset five.

Drugo tretiranje provesti 2-3 tjedna nakon prvog tretiranja!

 

Zbog zaštite pčela važno je da se tretiranje obavlja tek po završetku cvatnje, u doba dana kad pčele ne lete,  cvjetni podrast  prije primjene insekticida treba bit pokošen.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.

E-mail: Aleksandra.Radic@mps.hr

 

Pripremi za ispis