Obavijest za voćare

Promjenjivo vrijeme sa lokalnim pljuskovima pogoduje razvoju bolesti čađave krastavosti ( Venturia inaequalis) na jabukama i kruškama.

Stoga preporučujemo redovitu zaštitu  korištenjem sistemičnog i preventivnog pripravka.

Sistemični pripravci Score 250EC, Difcor, Difenzone, Argo EC, Indar 5EW djeluju i na pepelnicu.

Jednom od sistemičnih pripravaka dodati jedan od kontaktnih: Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Manfi 80 WP, Indofil 80 WP, Delan 700WDG, Merpan 80 WDG, Kapetan 80 WG i dr.

Obavezno obratiti pozornost na dozvoljeni broj tretiranja  pojedinom aktivnom tvari.

Preporučujemo suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) jednim od insekticida Calypso SC480 ili Mospilan 20 SP koji su učinkoviti i za lisne uši.

Vrhove zaražene pepelnicom jabuke (Podosphaera leucotricha) kontinuirano mehanički odstranjivati.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i sukladno FIS-u, evidentirati prskanje, zbrinuti ambalažu .

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis