Obavijest vinogradarima

Indeks rasta lista od 19.05. 2 lista/ tjedno (u ranije razdoblju od 20.04. do 19.05. 1list/tjedno) (iMetos). Za područje otoka Krka lokalitet Malinska moguća dužina vlaženja lista za 16.05. ukupno 715 min, za 19.05. 10 min (iMetos).

Zabilježene oborine prema podatcima na agroklimatskim stanicama:

 

 

LOKALITET

oborine

16/17.05.

mm/m²

oborine

19.05.

mm/m²

Vrbnik S.polje (Pinova) 0,1 mm 0,3 mm
Vrbnik G.polje (Pinova) 0,2 mm 0,4 mm
Jurandvor (Pinova) 0,6 mm 0,0 mm
Porat (iMetos) 2,4 mm 0,2 mm
Pavlomir (Pinova) 1,8 mm 0,0 mm
Cres-Sv.Šimun (iMetos) 0,2 mm 0,0 mm
Cres-Batajna (Pinova) 0,8 mm 0,1 mm
Rab-Kampor (Pinova)                 3,0 mm 0,0 mm
Mali Lošinj (Pinova)                 1,8 mm 0,0 mm

(Napomena: podatci do 10.00 sati na dan 19.05.)

Temeljem zadnjih pregleda nasada i prognoznih modela vinogradarima preporučamo povesti računa:

ŠTETNI ORGANIZAM PROCJENA STANJA / PREPORUKA
crna pjegavost

(Phomopsis viticola)

za području otoka Krka dana 16.05. ostvareni uvjeti za blagu infekciju 81%
crna trulež

(Guignardia bidwellii)

za područje otoka Krka dana 16.05. ostvareni uvjeti za blagu (10:00) i umjerenu infekciju 48% ; (iMetos); preventivna zaštita organskim fungicidima na osnovi metirama ili folpeta ili makozeba
antraknoza vinove loze

(Elsinoe

ampelina)

za područje otoka Krka prema prognoznom modelu velika mogućnost prisutnosti spora;
plamenjača vinove loze

(Plasmopara viticola)

za područje otoka Krka bilježimo na dan 19.05. u 8.00 završetak skrivenog razvoja bolesti (inkubacije) za primarnu infekciju registriranu na dan 12.05. u 14:00; (iMetos); u slabije zaštićenim vinogradima moguća pojava prvih pjega; u narednom razdoblju voditi računa o razmacima između tretiranja; i dalje preventivna zaštita, ovisno o zadnje izvršenoj a prije mogućih oborina, pripravcima na osnovi metirama, mankozeba, ditianona, folpeta ili fosetila (prema zadnjoj obavijesti)
pepelnica vinove loze

(Uncinula necator)

za područje otoka Krka rizik 80-100 % (iMetos) na dan 19.05.; za područje Vinodola 85% (Pinova); za područje otoka Raba 65% i Malog Lošinja rizik 55% (Pinova) preventivna zaštita pripravcima na osnovi sumpora
siva plijesan

(Botritis cinerea)

 

na dan 17.05 rizik od ranog botritisa dosegnuo 45%  (iMetos)

zlatna žutica vinove loze

(Grapevine Flavescense dorée MLO)

OBVEZA: redovno pregledavanje vinove loze na simptome; tipični simptomi: nekretanje pupova, osipanje cvatova i grozdića, uvijanje listova kopljasto prema dolje; kasnije (srpanj) promjena boje lista kod bijelih sorti u žutu, kod crvenih sorti u ljubičasto crvenu; krtost lista; nekroze lista; nedozrijevanje mladica (rujan);   u slučaju sumnje na bolest posjednici su dužni obavijestiti nadležnog fitoinspektora!!!
akarinoza (Calepitrimerus vitis) aktivnost u nasadu od travnja do listopada; kod jakog napada smanjeni rast izboja, internodiji kraći; pregled pod povećanjem; smanjivanje populacije primjenom pripravaka na osnovi sumpora
 

erinoza (Eriophyes vitis)

 

preporučamo pregled nasad na prisutnost; veća opasnost u hladnijim proljećima; jasno vidljivi i prepoznatljivi simptomi napada;  na licu donjih listova mjehuraste izrasline; na naličju udubljenja sa bjelkastom prevlakom; grinje vidljive na naličju u udubljenjima lista pod povećanjem
 

američki cvrčak

(Scaphoideus titanus)

OBVEZA: vektor zlatne žutice; nadalje redovno pregledavati donje lišće na pojavu i prisutnost ličinke američkog cvrčka; na području proširenosti obveza tretiranja nakon stadija L3; pojavu ćemo pravodobno signalizirati; praćenje ljepljivim pločama nakon pojave imaga (kraj lipnja/početak srpanja)
zeleni lozin cvrčak

(Empoasca vitis)

preporučamo pratiti populaciju vješanjem žutih ljepljivih ploča i/ili pregled naličja lista na prisutnost štetnika
lozin trips

(Drepanothrips reuteri)

preporučamo pratiti populaciju štetnika vizualnim ljepljivim pločama i/ili pregled biljnih organa na prisutnost štetnika
pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana)

 

preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama zabilježen ulov leptira ispod praga štetnosti; procjena uvjeta za aktivnost leta, odlaganja jaja i izlazak gusjenica 8 sati/dnevno (iMetos)
žuti grozdov moljac (Eupoecilia ambiquella) preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; na praćenim lokalitetima u feromonskim lovkama zabilježen ulov leptira ispod praga štetnosti; procjena uvjeta za aktivnost leta, odlaganja jaja i izlazak gusjenica 8 sati/dnevno; (iMetos)

Prijedlog fungicida u obavijesti vinogradarima od 13.05.2020. godine!!!

 ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA.

U slučaju tuče preporučamo primijeniti pripravke na osnovi bakra u roku od 24 sata!

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju); za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis