Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Od zadnje preporuke zabilježene su infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i krastavosti kruške (Venturia pyrina), prognostičari najavljuju nove oborine, a time se stvaraju uvjeti za nove infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i krastavosti kruške (Venturia pyrina).

Stoga preporučamo izvršiti zaštitu voćnjaka nekim od sistemičnih fungicidi: Score 250 EC, Difkor,  Indar 5 EW, Argo EC, Pyrus 400 SC, Scala SC, nekom od navedenih sistemični fungicida možemo dodati neki od fungicida koji djeluju površinski kako bi produžili preventivno djelovanje Delan 700 WDG, Delan Pro, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Faban,Kastor, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG  Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP i sl.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14.

                                                                                Ivana Češek, mag.ing.agr.

                                                                                             e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Pripremi za ispis