Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške !

U nasadima jabuka cvatnja je na samom kraju, dok je u nasadima krušaka završila.

Oborine koje su zabilježene tijekom proteklog vikenda bile su vrlo malog intenziteta, tako da na većini  lokacija na Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nisu zabilježeni uvjeti za pojavu infekcija  krastavosti jabuke i kruške.

Prema meteorološkim najavama moguća je lokalna pojava oborina od sredine tjedna, a od  protekle preporuke prošlo je 10 dana, stoga je potrebno provesti preventivnu zaštitu i to pripravcima na bazi:

ditianona: Delan 700 WDG , Delan pro

metiram: Polyram DF

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

U nasadima jabuke primijećena  je i pojava pepelnice, tamo  gdje je manji napad  ove bolesti, iza cvatnje moguće je koristiti neki od pripravaka na bazi bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss . U nasadima gdje se bilježi jaka pojava bolesti koristiti pripravak Sercadis.

Počelo je i praćenje leta  jabučnog savijača (Cydia pomonella)  te su zabilježeni ulovi ovog štetnika i po zbroju temperatura moguća je pojava jaja ovog štetnika. Ulov minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) ove godine  je nešto manji  no primijećeno je odlaganje jaja .
Suzbijanje ovih štetnika u ovim fazama može se provesti regulatorima razvoja: Runner  240 SC ili Insrgard 25 WG.

Izvršiti pregled na prisutnost lisnih ušiju  ( Aphididae) čija je pojava također primijećena. Pošto je cvatnja na završetku iza  cvatnje moguće provoditi  tretiranje insekticidima, vodeći računa da se pokosi cvjetni podrast.

U nasadima gdje  se javljaju  problemi  sa kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) iza cvatnje kada je najintenzivniji porast izboja  preporuča se primjena pripravka Movento SC, on ujedno suzbija i jabučnu krvavu uš kao i lisne uši. Druga mogućnost je pripravak  Closer koji ima učinak također na navedene vrste.

Od  ostalih pripravaka za suzbijanje lisnih ušiju dozvolu ima: Closer, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Pirimor 50 WG,

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

 Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis