Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Preporučamo proizvođačima šljiva da obilaze svoje nasade te prate pojave šljivine osice koja posljednjih godina prouzrokuje velike štete u nasadima šljive. Pojava žute i crne šljivine osice (H. minuta, H. flava) može se u nasadima pratiti postavljanjem bijelih ljepljivih ploča. Ako se na ploče ulovi više od 30 crnih ili žutih šljivinih osica tada treba obaviti suzbijanje. Suzbijanje se provodi na  kraju cvatnje tj. u fazi  opadanja latica.

Za suzbijanje šljivinih osica po završetku cvatnje možete koristiti: Mospilan 20 SG u dozi od 250g/ha, Decis 2,5 EC u dozi od 0,3-0,7 l/ha te Direkt u dozi od 12-15ml/100l vode .

Tretiranje insekticidima treba obaviti predvečer kada pčele ne lete. Osim toga potrebno je i  izvršiti  košnju voćnjaka, posebno ako se u njemu nalaze korovi u cvatu npr. maslačak.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

andreja-v.pofuk@mps.hr

 

Pripremi za ispis