Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka!

 U posljednjih četrnaest dana zabilježili smo vrlo nepovoljno razdoblje s čak deset dana tijekom kojih se minimalna temperatura spuštala ispod nule te su u većini naših voćnjaka (osobito onih u nizinskom dijelu županije) zabilježene štete uslijed smrzavanja cvjetnih organa.

 Jabuke na području naše županije uglavnom se nalaze u stadiju početka cvatnje ili punoj cvatnji, a kruške su u punoj cvatnji ili pri kraju cvatnje. Prognostičari mogućnost kiše najavljuju tijekom narednog utorka te voćnjacima tada prijeti mogućnost primarne zaraze uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Sigurniju zaštitu nasada pruža preventivna primjena fungicida prije ostvarene infekcije, no ukoliko se zbog blagdana ne obavi preventivna zaštita moguće je nakon ostvarene infekcije koristiti sistemične kurativne fungicide.

Za preventivnu zaštitu u fazi cvatnje mogu se koristiti fungicidi na bazi mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), pirimetanila (Pyrus SC, Scala), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro). ili ciprodinila (Chorus 75 WG).

 

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) preporučamo i primjenu pripravaka na bazi strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

U nasadima kruške potrebno je pratiti odlaganje jaja i izlazak ličinki obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Primjena insekticida dozvoljena je tek nakon cvatnje!

Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis