Mogućnosti suzbijanja korova u voćnjacima i vinogradima!

U mnogogodišnjim prosjecima na području sjeverozapadne Hrvatske godišnje bilježimo približno 800 mm oborina, od čega više od 400 mm pada tijekom aktivnog razdoblja vegetacije voćnih nasada i vinograda. Iz tih se razloga tlo u rodnim višegodišnjim nasadima uglavnom između redova održava “zatravljivanjem” i višekratnom košnjom tijekom godine, a unutar reda korovi i samoniklo bilje suzbija se mehanički, košnjom ili primjenom dopuštenih herbicida. Smjesa trave ili smjesa trave i djeteline između redova mora se redovito održavati košnjom tako da se ne dopusti cvatnja biljaka koja privlači pčele medarice, pa prilikom tretiranja nasada tijekom dana može doći do njihove kontaminacije.

Protekle smo 2019. sezone od početka svibnja do kraja srpnja na mjernim lokalitetima u središnjem Međimurju umjesto očekivanih 240 mm zabilježili nešto više od 370 mm padalina, pa je naknadni (ljetni) porast korova nakon njihova rano-proljetna suzbijanja bio izražen.

Na svim mjernim lokalitetima u Međimurju tijekom razdoblja studeni – prosinac (2019.)  zabilježili smo iznadprosječno toplo (+6,7°C) i neobično kišno razdoblje (+116,6 mm).  Ovogodišnju veljaču i prvu polovicu ožujka obilježilo je ponovno iznadprosječno toplo (+8,7°C iznad očekivanog prosjeka), ali nešto manje oborina od očekivanja (padaline u količini 50-ak mm zabilježili smo u danima od 26.3. do 3.3. 2020.!)! U takvim je uvjetima krajem jeseni i početkom zime 2019./20. zabilježen dobar porast korova u višegodišnjim nasadima, naročito ako krajem jeseni nisu korišteni dopušteni herbicidi njihovo suzbijanje (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (poglavito ako su zastupljeni višegodišnji korovi)!

Korisnici novog tipa operacija u Mjeri 10 Programa ruralnog razvoja (poljoprivreda, okoliš, klimatske promjene) “10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada” još krajem jeseni i početkom zime 2018. i 2019. godine zbog navedenih specifičnih vremenskih uvjeta provodili mehaničko suzbijanje korova!

 

Prema najavama dnevne temperature zraka su u središnjem dijelu Međimurja posljednja dva dana bile su neobično visoke 21,8° do 22,3°C, a jutarnje su vrijednosti iznosile od 3,5° do 6°C!

VAŽNO: Tijekom današnjeg dana očekujemo nove oborine, a pa će naredni dani pogodovat daljnjem rastu i razvoju korova u višegodišnjim nasadima. Stoga nakon zimske rezidbe preporučujemo za mirnih dana (bez vjetra) planirati i obaviti njihovo kemijsko suzbijanje.

Kemijsko suzbijanje korova primjenom herbicida u pravilu nije dopušteno u mladim višegodišnjim nasadima (zemljišni ili rezidualni herbicidi mogu biti isprani obilnijim oborinama u zonu korijena, a totalnim (neselektivnim) herbicidima lako može biti oštećena još ne-odrvenjela provodnica ili buduće deblo – u oba slučaja mogu nastati nepovratne fito-toksične promjene)!

 

U rodnim nasadima, unutar reda se najčešće za suzbijanje korova koriste totalni sustavni herbicidi na osnovi glifosata (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) najčešće u 1 %-tnoj koncentraciji (ili *1 lit./100 litara vode). Pripravci na osnovi glifosata imaju najbolji učinak na iznikle korove visine 5-15 cm, a svakako su opravdani pri suzbijanju višegodišnjih korova s dubokim korijenom, kakav je krajem zime npr. pirika (Agropyron), a tijekom toplijeg dijela godine npr. osjak (Cirsium), slak (Convolvulus) i slično. Takve napasne korove struka preporučuje usmjereno suzbijati nakon berbe voća i grožđa kasnom jesenskom aplikacijom povišene koncentracije glifosata!

U vinogradima obično krajem zime ili rano u proljeće (prije otvaranja zimskih pupova) preporučujemo kod primjene jednog od dopuštenih pripravaka na osnovi *glifosata dodati neki od dopuštenih zemljišnih herbicida za rezidualno suzbijanje sjemenskih (jednogodišnjih) korova (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

*Dopuštene količine se koriste uz najviše 200 litara škropiva/ha, metodom prskanja u herbicidne trake širine 1/4 do 1/3 razmaka između redova! VAŽNO: Preporučena primjene glifosata (1 %) neučinkovito suzbija neke vrste korova (npr. Epilobium, Equisetum, Convolvulus i dr.), pa zadnjih godine bilježimo njihovo širenje u nekim voćnim nasadima i vinogradima!

 

NOVO: Od ove godine na hrvatskom je tržištu dostupna pelargonska kiselina (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) – prvi “prirodni” pripravak na osnovi kemijskih supstanci koje se uobičajeno nalaze u prirodi (tzv, “prirodni herbicid“)! U našoj zemlji ima odobrenje za suzbijanje jednogodišnjih i dvogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u vinogradu, te za suzbijanje mladica na stablu vinove loze!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Primjena zemljišnih ili rezidualnih djelatnih tvari u rodnim višegodišnjim nasadima je ograničena samo jednom u godinu dana (npr. u proljeće) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Pritom preporučujemo utrošiti najviše 200-300 litara škropiva na hektar metodom prskanja u trake, a širina herbicidnog pojasa ispod biljaka ne smije biti šira od 1/3 razmaka između redova većine voćnih vrsta, odnosno 1/4 razmaka između redova vinove loze. Primjenu herbicida ispod biljaka preporučujemo u ranim jutarnjim ili bolje u popodnevnim satima (ne za vjetrovita vremena) i kada u višegodišnjem nasadu nema pčela. Dodatna zaštita pčela je naročito potrebna u nasadima gdje raste crvena mrtva kopriva (Lamium), koja u stadiju cvatnje privlači domaće pčele medarice. Radi bolje učinkovitosti glifosata u vremenu 24 sata nakon aplikacije ne bi smjela pasti jača kiša.

 

VAŽNO: Korisnici novijeg tipa operacija u Mjeri 10 Programa ruralnog razvoja (poljoprivreda, okoliš, klimatske promjene) “10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada” mogu provodili samo mehaničko suzbijanje korova odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom! U ovom tipu operacije zabranjeno je koristiti herbicide!

 

Biljne uzorke (npr. dominantne korove u višegodišnjim voćnim nasadima ili vinogradima) proizvođači mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis