Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Obilaskom terena ozimih žitarica utvrđena je zakorovljenost ozimim korovima. Ukoliko niste primijenili herbicide protiv korova u jesen, važno je rano u proljeće, provesti suzbijanje korova, odnosno do kraja busanja žitarica ili pojave prvog koljenca. Ovisno o zastupljenosti korova na parcelama i razvojnom stadiju ozimih žitarica, u narednom razdoblju preporučamo primjenu herbicida registriranih za suzbijanje korova u ozimim žitaricama.

Registrirani herbicidi za primjenu u ozimim žitaricama:

Jednogodišnji širokolisni korovi : Nuance, Tornado forte, Starane 250, ,Fluxyr 200 EC, Patrol 200, Biathlon 4D, Tribe 75 WG, Trailer…

Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi: Hussar OD, Sekator OD, Tomigan 250 EC,  Starline i dr.

Jednogodišnji širokolisni i uskolisni korovi: Pallas 75 WG, Tolurex 50 SC

Jednogodišnji uskolisni korovi: Axial 50 EC, Alister New ili Foxtrot.

 Proizvođačima ozimih žitarica u narednim danima preporučamo pregledavati zdravstveno stanje usjeva zbog pojave smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici). Kod ozime pšenice bolest se jače razvija u proljeće, najčešće u stadiju busanja na donjim se listovima uočavaju ovalne pjege u kojima se nalaze crne sitne točkica. Registrirani fungicidi su: Duett Ultra, Topsin M 500 SC, Amistar 250 SC, Zakeo Extra i dr…

Pri izboru herbicida i fungicida važno je poštivanje dopuštenja po kulturama, uz pridržavanje propisane karence! Primjenu herbicida obaviti tijekom mirnog vremena, kada nema vjetra.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine

Petra.Pozder@mps.hr

Pripremi za ispis