Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške!

Visoke temperature koje su bile proteklih dana uzrokovale su naglo kretanje vegetacije. Pregledom nasada jabuka ustanovljeno je otvaranje pupova i pojava zelenog vrška. Za naredne dane koji slijede meteorolozi najavljuju nestabilno vrijeme sa oborinama. S obzirom da takvo vrijeme uzrokuje  pojavu uzročnika  krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) potrebno je obaviti prvu preventivnu  zaštitu  nasade jabuka i krušaka jednim od bakrenih pripravaka: NORDOX 75 WG, CUPROBLAU Z 35 WG, RAME CAFFARO 32 WP, CUPROCAFFARO 50 WP, NEORAM WG, CODIMUR SC, COPPER KEY FLOW, COPPER KEY, CODIMUR 50, COPPER LAINCO, CUPRA, CHAMPION FLOW SC, CHAMPION WG 50, ARIONE SC, BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP ili BORDOŠKA JUHA MANICA.

Ako je pregledom nasada uočen kritičan broj jaja lisnih ušiju i crvenog voćnog pauka ili ukoliko  u nasadu ima štitastih ušiju potrebno je bakrenim pripravcima dodati mineralno ulje: BIJELO ULJE, MINERALNO SVIJETLO ULJE ILI OVITEX.

Pošto dnevne temperature prelaze 10 ° C potrebno je  pregledati  pupove na prisutnost jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum), pogotovo na voćnjacima koji se nalaze u blizini šuma. Dozvolu za suzbijanje ovog štetnika imaju pripravci  DECIS 2,5 EC ili POLECI PLUS.

U nasadima gdje je uočena šteta od potkornjaka, potrebno je objesiti crvene ploče ili posude sa 50% etilnim alkoholom radi praćenja i smanjenja populacije štetnika. Za praćenje ovih štetnika dovoljan je 1 lovka po ha, a za smanjivanje populacije 8-10 lovki po ha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

 

Pripremi za ispis