Obavijest uzgajivačima malina i kupina

Nakon provedene rezidbe malina i kupina potrebno je provesti zaštitu nasada pripravcima na bazi bakra, koji štite od infekcije uzročnicima sušenja izdanaka.

Za bobičasto voće registriran je Nordox 75 WG, samo za malinu Champion WG 50, a za kupinu Cuperblau Z 35 WG.

Zaštitu vršiti pri dnevnim temperaturama iznad 5 ℃, kad nema vjetra.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti sukladno uputama i sukladno FIS bazi podataka.

                                                                                            Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                         E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis