Obavijest voćarima- koštičavo voće

U fazi bubrenja pupova koštičavog voća potrebno je provesti tzv. „ plavo prskanje“, odnosno, zaštitu pripravcima na bazi bakra. Pripravci na bazi bakra pružaju zaštitu od infekcije uzročnicima većeg broja bolesti, a neke od najvažnijih na koštičavom voću su kovrčavost lista breskve i nektarine ( Taphrina deformans), palež cvijeta i rodnih grančica ( Monillinia laxa) i šupljikavost lista ( Stigmina carpophilla).

Za zaštitu od navedenih bolesti na koštičavom voću mogu se primijeniti npr: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Champion, Champion flow, Cuprablau Z, Cuprocaffaro 50 WP, Neoram WG, Nordox 75 WG i dr.

Navedenim pripravcima moguće je dodati Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje, Promanal neu, Ovipron Top,  i dr. mineralna ulja ili je moguće koristiti jednu tvorničkih kombinacija mineralnog ulja i pripravka na bazi bakra, kao što su Red fox ili Modro ulje. Na taj način osim bolesti ujedno suzbijamo prezimljujuće oblike štetnika, kao što su crveni pauk, lisne uši ili štitaste uši.

Da bi zaštita navedenim pripravcima bila učinkovita, mora se provesti prije kiše jer upravo kiša je ključni čimbenik za ostvarivanje infekcije. Treba paziti da se tretiranja provode kad su dnevne temperature iznad 5℃ i kad nema vjetra.

Isto tako, važno je znati da se pripravci na bazi bakra na koštičavom voću primjenjuju u vrijeme kad pupovi bubre, ali se još ne otvaraju. Nakon otvaranja pupova, bakreni pripravci mogu biti fitotoksični ( izazvati palež biljnih organa).

Pripravke koristite sukladno FIS bazi podataka, pridržavajte se uputa dobivenih uz pripravak.

 

                                                                                                       Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

                                                                                                   E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis