Obavijest proizvođačima oraha

Proizvođačima oraha preporučuje se  ponoviti zaštitu od orahove muhe (Rhagoletis completa) primjenom jednog od registriranih insekticida, čija je primjena dozvoljena 2 puta u vegetaciji:

CALYPSO SC 480 (tiakloprid) – 0,25 l/ha

IMIDAN 50 WG (fosmet) – 1,5 kg/ha

Brojnost odraslih muha može se smanjiti postavljanjem većeg broja žutih ljepljivih ploča u krošnju oraha.

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Pripremi za ispis