Obavijest proizvođačima krumpira – desikacija cime

Proizvođačima krumpira koji planiraju započeti berbu krumpira  krajem mjeseca, a nadzemni dio (cima) je u fazi sušenja i  propadanja zbog zaraze bolestima (plamenjača, koncentrična pjegavost), te radi olakšane berbe, ako je usjev jako zakorovljen  preporuča se tretiranje usjeva primjenom jednog od kontaktnih herbicida – desikanata. Primjenom navedenih herbicida  spriječen je prijelaza bolesti sa nadzemnog dijela biljke na gomolje, te je zbog uništene biljne mase olakšana berba. Za desikacije su registrirani herbicidi na osnovi aktivne tvari dikvata:

REGLON FORTE* (4-5 l/ha, K- 10 dana)

MISSION*, ACUNA*, DIQUA* (4 l/ha, K- 14 dana)

REGLONE 200 SL*(4 l/ha, K- 10 dana). Može se koristiti i u lucerni i djetelini za lokalno tretiranje protiv parazita  viline kose (Cuscuta sp.),  primjenom u količini 2-2,5 l/ha, te za desikaciju batata u količini 4 l/ha uz karencu od 10 dana.

QUAD-GLOB 200 SL* (3,3-4 l/ha, K- 15 dana). Može se koristiti i u lucerni i djetelini za lokalno tretiranje protiv parazita  viline kose (Cuscuta sp.), primjenom u količini 2-2,5 l/ha

DESSICASH 200 SL* (3,3-3,5 l/ha, K- 10 dana)

*registracija važi do 4.5.2019, krajnji rok za prodaju zaliha 4.11.2019.

Desikante primijeniti za mirna vremena, jer su zabilježene velike štete od zanošenja sredstva vjetrom (drift) na netretirane parcele.

Tretiranje evidentirati u obrascu Evidencija o primjeni sredstava za zaštitu bilja.

Prilikom primjene navedenih herbicida strogo se pridržavati preporuka proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Pripremi za ispis