Obavijest o obaveznom uklanjanju ambrozije

Prema Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije ( Ambrosia artemisiifolia L.) N.N. 72/2007, u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske, napominjemo vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnih zelenim površinama da su dužni provoditi mjere uklanjanja ambrozije.

 

NAVEDENI OBVEZNICI DUŽNI SU TIJEKOM VEGETACIJSKE SEZONE U VIŠE NAVRATA, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama:

– agrotehničkim: obradom tla i višekratnim prašenjem strništa;

 

– mehaničkim: međurednom kutivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem pojedinačnih biljaka te redovitom višekratnom košnjom

 

kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za  primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

 

VAŽNO JE UKLANJATI AMBROZIJU PRIJE POČETKA CVATNJE, jer velika količina peludi koju ova biljka stvara  izaziva alergijske reakcije kod osjetljivih ljudi  i djece. Apeliramo da se svi građani aktivno uključe u suzbijanje ambrozije kako bi olakšali život alergičarima.

 

 

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

Pripremi za ispis