Obavijest vinogradarima

Nakon kiše koja je pala protekla dva dana i pregledom podataka na agrometerološkim stanicama koje imamo postavljene na području Šibnsko-kninske županije uočeno je da su stvoreni uvijeti za infekciju uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Čim prilike dozvole potrebno je obaviti zaštitu protiv uzročnika navednih bolesti pripravcima sistemičnog načina djelovanja. Kod izbora pripravaka voditi računa o broju dozvoljenih tretiranja tijekom vegetacijske sezone.

Na pojedinim lokalitetima u županiji zabilježena je i tuča te u vinogradima koji imaju oštećenja od tuče prednost dati pripravcima čija je djelatna tvar folpet (vidi preporuku od 12.05.2019.). U tučom oštećenim vinogradima može se dodati jedan od biostmulatora (Drin, Megafol, Kendal i drugi).

U vinogradima koji nisu oštećeni od tuče za zaštitu od peronospore (Plasmopara viticola) koristiti jedan od pripravaka: Equation Pro, Electis WG, Ridomil Gold MZ Pepite, Mikal Premuim F, Delan pro, ili kombinirani Shavit, Universalis, Forum Star.

Ukoliko izabrani pripravak ne suzbija uzročnika pepelnice (Uncinula necator) može se koristiti jedan od sistemičnih pripravaka: Luna experience, Vivando, Talendo, Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Topas 100 EC i drugi.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) može se dodati jedan od pripravaka: Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Chorus 75 WG, Luna privilege i drugi.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Pripremi za ispis