Obavijest o obveznom uklanjanju ambrozije

Temeljem Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) NN 72/2007. (NAREDBA), u cilju suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja ovog korova, podsjećamo vlasnike i korisnike poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenike upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenike upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenike upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama DA SU OBVEZNI REDOVITO U TIJEKU  SEZONE U VIŠE NAVRATA PROVODITI MJERE UKLANJANJA AMBROZIJE.

Važno je uklanjati ambroziju PRIJE POČETAKA CVATNJE jer producira velike količine polena koji kod osjetljivih ljudi izazivaju alergijske reakcije. Kako bi što je moguće više usporili širenje ovog invazivnog korova na našem području apeliramo na sve da ambroziju uklanjaju MEHANIČKI ČUPANJEM ZAJEDNO SA KORIJENOM. Po potrebi, na mjestima većeg proširenja korova, primijeniti agrotehničke ili kemijske mjere suzbijanja.

Podsjećamo i da su korisnici potpora dužni su poštivati zahtjeve Višestruke sukladnosti (SMR) i Dobre poljoprivredne i okolišne uvjete (GAEC) na svim površinama u korištenju. Prema GAEC 6. Upravljanje žetvenim ostacima i  sprječavanju zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom imaju obvezu uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti Med), višegodišnjih korova i drvenastih biljnih vrsta koje zarastaju poljoprivrednu površinu.

Korisnici Mjere 10, operacije 10.1.3. Očuvanje travnjaka visoke travnjačke vrijednosti, operacije 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex), operacije 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira,  dužni su uz uklanjanje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti Med.), mehanički uklanjati i čivitnjaču (Amorfa fructicosa),cigansko perje (Asclepias syriaca L.), trnovitu dikicu (Xanthium spinosum L.) te obalnu dikica ( Xanthium strumarium L. ssp. italicum (Moretti)). Po izvršenom odstranjivanju neželjene vegetacije ispuniti evidenciju.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: Karmen.Karlic@mps.hr

Pripremi za ispis