Obavijest povrtlarima!

Povrtne kulture su u fazi intenzivnog porasta.. Radi visokih dnevnih temperatura, visoke vlažnosti zraka, lokalnih pljuskova i jutarnje rose potrebno je i dalje vršiti zaštitu povrtlarskih kultura na otvorenom jer sve navedeno stvara optimalne uvjete za razvoj biljnih bolesti.

Stoga je bitno izvršiti pravovremenu zaštitu od bolesti pritom pazeći na karencu primjenjenog sredstva!

Fungicidi dozvoljeni za suzbijanje plamenjače u rajčici su:

 • ACROBAT MZ WG, CURZATE B WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, EQUATION PRO, GALBEN C, GALBEN M,NEORAM WG,PERGADO MZ,PINOZEB M-45, REVUS, POLYRAM DF, PROXANIL 450 SC, ELECTIS WG, RANMAN 400 SC, ORTIVA, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ORTIVA TOP, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, MANKOZEB, ORVEGO, FANTIC M, VINCARE, RIDOMIL GOLD R,INDOFIL 80 WP, ARMETIL M, REBOOT.

 

 •  

Fungicidi dozvoljeni za suzbijanje pepelnice u rajčici su:

  • Difcor (K- 7 dana)
  • Nativo 75 WG (K- 3 dana)
  • Pointer ( K- 1 dan)
  • Signum ( K-3 dana) i za sivu plijesan
  • Sulgran (karenca osigurana vremenom primjene)
 • Microthiol special disperss (karenca osigurana vremenom primjene)

 

Za suzbijanje koncentrične pjegavosti, baršunaste plijesni, sive pjegavosti, te hrđa u rajčici mogu se primijeniti Difcor ( za sve navedene bolesti) i Signum (za sivu plijesan).

U  kupusu ovisno  da li je rani ili kasni, te koji je period do berbe (koncentrična i prstenasta pjegavost, bakterioza) može se primijeniti jedan od navedenih fungicida: NEORAM WG, DIFCOR, ZAFRA AZT  250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, ORTIVA TOP, NATIVO 75 WG, SCORE 250 EC ILI  SIGNUM.  

U usjevima luka i češnjaka za zaštitu od hrđe i plamenjače mogu se primjeniti: CUSTODIA, NATIVO 75 WG, ORTIVAZAKEO, ZAFTRA  AZT 250 SC, LUNA EXPERIENCE, TAZER.

U zaštiti graha  (antraknoza, bakterioza, hrđa) dozvoljeni fungicidi za primjenu: NEORAM WG (koristiti do cvatnje), SIGNUM ili ORTIVA.

 

 

Kod uzgoja paprike na otvorenom za suzbijanje pepelnice, sive plijesni, bakterioza mogu se primjenjivati:

 • NEORAM WG (K 5-bakterioze), ORTIVA ( K3 pepelnica,koncentrična pjegavost), STROBY WG ( K3- pepelnica), SWITCH 62,5 WG ( siva plijesan, bijela trulež), DOMARK 40 ME ( K4-pepelnica), NATIVO 75 WG ( K3- pepelnica), POINTER (K 1 – pepelnica), SIGNUM (K 21, pepelnica ),TAZER ( K 3- pepelnica, plamenjača, koncentrična pjegavost) , SULGRAN ( OVP , pepelnica) , CHAMPION, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, STROBY WG, VELUM PRIME.

 

Potrebno je pratiti pojavu štetnika u povrću naročito gusjenica, tripsa, lisnih uši i stjenica,  te primijeniti odgovarajući insekticid, poštivajući karencu korištenog sredstva. Popis dozvoljenih sredstava nalazi se na linku https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .  

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. (barem jednom)!

 

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Pripremi za ispis