Obavijest maslinarima

Na kontrolnim punktovima bilježimo bilježimo let maslinine muhe (Bactrocera oleae) nižeg intenziteta. Ovisno o zadnje izvršenim tretiranjima, preporučamo protiv maslinine muhe započeti s preventivnim tretiranjima metodom mamaca. Predlažemo primjenu pripravka na osnovi spinosada s atraktantom (SUCCESS BAIT) ili vješanje vrećica EKO-TRAP. Metodom mamaca suzbijamo odrasli oblik muhe prije odlaganja jaja u plod. Preporučamo maslinarima (ako to već nisu) da u nasade objese žute ljepljive ploče (nasad 50-100 stabala/2 žute ploče/ tjedno očitanje). Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od 2 muhe tjedno na običnoj žutoj ploči i/ili 5 % napadnutih plodova (jaje+ ličinka).

Za sada tretiranje širom je opravdano samo u slučaju pojave maslininog svrdlaša (Caenorhinus cribripennis).

Ako je potrebno, suzbijanje provoditi ovisno o intenzitetu i vremenu pojave štetnika u pojedinom nasadu!!!

Izbor registriranih pripravka primjerenih za trenutnu primjenu (izvor FIS).

 

 

AKTIVNA TVAR

 

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

 

ŠTETNI ORGANIZAM

 

 

NAČIN DJELOVANJA

 

 
spinosad SUCCESS BAIT m. muha (Bactocera oleae) insekticidni mamac s atraktantom tretirati u razmacima 14-21 dan
deltametrin ECO-TRAP m. muha (Bactocera oleae) gotovi mamac/kontaktno, želučano  

 

Oba preporučena pripravka dozvoljena su za primjenu u maslinicima prijavljenih u IAKS mjere ruralnog razvoja; M 11.1. plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode, M 11.2. plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda, kao i M 10.1.8. održavanje ekstenzivnih maslinika.

Ostali registrirani pripravci na maslini u Obavijesti maslinarima od 11.06.2019.godine.

Za preglede nasada, dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz sustav individualnih savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis