Obavijest proizvođačima krumpira

Od posljednje preporuke za zaštitu krumpira prošlo je 11 dana. U tom periodu pale su ovisno o lokalitetu manje količine kiše (8 – 21 mm).

Zbog najavljenih novih količina oborina i nestabilnih vremenskih prilika preporuka je ponoviti mjere zaštite protiv plamenjače krumpira (Phytophtora infestans) )  i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) koristeći jedan od fungicide: Zignal Super SC (plamenjača), Ranman Top 400 SC, Ranman Top SC (plamenjača) Ridomil gold MZ Pepite WG (plamenjača), Pergado MZ (plamenjača), Revus (plamenjača), Infinito (plamenjača), Proxanil 450 SC (plamenjača), Shirlan 500 SC, Shakal 500 SC (plamenjača), Acrobat MZ (plamenjača, koncentrična pjegavost), Profilux (plamenjača, koncentrična pjegavost), Nautile DG (plamenjača) i dr.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu   bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis