Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuke prošlo je 12 dana. U tom periodu pale su ovisno o lokalitetu manje količine kiše (8 – 21 mm).

Zbog najavljenih novih količina oborina i nestabilnih vremenskih prilika preporuka je ponoviti mjere zaštite kako bi se onemogućilo sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) posebice u voćnjacima sa vidljivim simptomima na listu.

Preporuka je provesti preventivnu zaštitu nasada jabuke protiv krastavosti i pepelnice prema preporuci od 27. lipnja 2019. godine.

Još uvijek je prisutan let jabučnog savijača. Ako je prošlo više od 14 dana od zadnjeg tretiranja potrebno je ponoviti zaštitu protiv uzročnika crvljivosti jabuke. Koristiti jedan od insekticida: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

U nasadima šljiva prisutan je let šljivinog savijača (Cydia funebrana). Ličinke šljivinog savijača uzrokuju štete ubušujući se u plodove šljive te se hrane mesom ploda. Za suzbijanje su dozvoljeni: Affirm optiDelegate 250 WG, Coragen 20 SC, Insegar 25 WG.

Zbog povoljnih klimatskih uvjeta postoji opasnost od pojave truleži ploda (Monilinia spp.)   na šljivi. Potrebno je izvršiti zaštitu jednim od fungicida: Nativo WGSwichChorus 50 WGIndar 5 EW i Teldor.

Na stablima trešanja i višanja uočena je prisutnost gljivice koja uzrokuje kozičavošću lista (Blumeriella jaapii). Poskjedica je defolijacije voćke tijekom srpnja i kolovoza. Isključivo nakon berbe smije se upotrijebiti jedan od fungicida: Chromodin S-65Dithane M-45Dithane DG Neotec i Pinozeb m-45.

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,  te na obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja (propisano Pravilnikom o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis