Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obilaskom voćnjaka ustanovljen je let breskvinog savijača (Cydia molesta) i nešto manje breskvinog moljca (Anarsia lieatella). Za suzbijanje breskvinog savijača dozvoljeni su:

Avaunt (K- 7 dana), Affirm (K-7 dana) Affirm opti (K- 14 dana, Imidan 50 WG (K- 14 dana, Delegate 250 WG (K-7 dana), Coragen 20 SC (K-14 dana).

Navedeni štetnici  pospješuju pojavu truleži plodova (Monilinia sp.). Dozvoljeni fungicidi na breskvi su: Teldor (K – 3 dana), Swich 62,5 WG (k-7 dana), Teldor (K – 3 dana), Systane 30 EW K – 7 dana) i Nativo ( K – 7 dana). Na nektarini dozvolu imaju Swich 62,5 i Nativo 75 WG.

Za zaštitu protiv truleži ploda šljive dozvolu imaju: Teldor SC (K – 3 dana), Swich 62,5 WG ( K – 7 dana) i Systane 20 EW (K- 7 dana).

Većina nasada višanja i trešanja je već obrana. U lipnju je u voćnjacima uočena zaraza kozičavošću lista (Blumeriella jaapii) – područje Kupljenskog. Uslijed zaraze može doći do defolijacije u tijekom srpnja i kolovoza. Isključivo nakon berbe smiju se upotrijebiti fungicidi Chromodin S-65, Dithane M-45, Dithane DG Neotec i Pinozeb m-45.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarsvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Pripremi za ispis