Obavijest tržnim proizvođačima krumpira

Posljednja uputa tržnim proizvođačima krumpira je upućena prije deset dana (28.6. 2019.). U proteklom je razdoblju započelo vađenja ranih sorata konzumnog krumpira, ali cimu sorti srednje duge i kasnije vegetacije namijenjene skladištenju treba redovito zdravstveno pregledavati i provoditi redovite mjere zaštite.

U proteklih je deset dana zabilježeno vrlo vruće, sparno i vlažno (povremeno kišovito) meteorološko razdoblje: od početka mjeseca srpnja o.g. najviše su dnevne temperature gotovo svakodnevno bile veće od 30°C (u rasponu 30,5-36,4°C izuzev 4.7. 2019. kada je izmjereno 26,9°C). Od početka mjeseca srpnja o.g. na većini je mjernih lokaliteta u središnjem i istočnom dijelu Međimurja zabilježeno od 35 do 50 mm kiše (najviše u središnjem dijelu uz rijeku Dravu, npr. Orehovica 54,4 mm, a najmanje na području općina Podturen i Domašinec uz rijeku Muru, tek oko 12,4 mm)! Na području Belice je u proteklih tjedan dana zabilježeno 45,4 mm oborina!

Zabilježene su oborine u proteklih tjedan dana dobre za usjeve krumpira, jer smo u danima od 25.6.-7.7. 2019. zabilježili deset vrlo vrućih ljetnih dana s najvišim temperaturama zraka >30°C, a tijekom dva dana vrijednosti su bile 36,4°C (27.6. i 1.7. 2019.)!

Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su posljednjih šest dana najčešće u rasponu 75,0-79,8 %! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati je svakodnevno, najčešće u trajanju od 300-855 minuta.

U narednim danima više neće biti tako vruće kao u proteklom razdoblju, najviše će dnevne temperature biti u rasponu 18-25°C, a nadalje će biti nestabilno s mogućim oborinama do sredine ovog tjedna!

Zdravstvenim pregledom cime krumpira na više lokaliteta u središnjem dijelu Međimurja (Belica, Mursko Središće) dana 5. srpnja o.g. zdravstveno stanje cime dominantnih sorata krumpira je ocijenjeno dobro (npr. Arizona, Artemis, Bellarosa, Esmee, Vineta, Sylvana i dr.). Pokusna polja sa 50-ak sorata konzumnog i industrijskog krumpira također pokazuju dobro zdravstveno stanje.

VAŽNO: Dominantan problem u proteklih desetak dana su bile vrlo visoke temperature zraka, pa je zabilježena palež cime uglavnom sorata krumpira ranije epohe dozrijevanja (npr. Adora, Colomba, Riviera, Severina, Primabelle, Sunita, Esmee i dr.). U manjoj se mjeri javljaju simptomi koncentrične pjegavosti cime krumpira (Alternaria solani), a ako se obistine najave meteorologa o novim padalinama tijekom ovog tjedna možemo ponovno očekivati kasniji razvoj najopasnije bolesti – uzročnika plamenjače krumpira (Phytophthora) – naročito na sortama stolnog krumpira kasnije epohe dozrijevanja i usjevima za industrijsku preradu (“čips”)!

U narednom razdoblju preporučujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje krumpira, te nastaviti provođenje mjera usmjerene zaštite primjenom fungicida radi suzbijanja najopasnije bolesti cime – plamenjače (Phytophthora infestans) dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (naročito kod srednje kasnih sorata krumpira, čiji se urodi namjeravaju skladištiti i sortama namijenjenim za industrijsku preradu)! Razmake između aplikacija u narednom preporučujemo provoditi svakih 12 dana!!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) na fungicide tijekom protekle 2018. godine potvrđena je rezistentnost i slabija osjetljivost uzročnika bolesti na metalaksil-M iz skupine fenil-amida. Svi izolati prikupljeni u 2018. bili su osjetljivi na aktivnu tvar mandipropamid (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Na osjetljivim sortama krumpira na koncentričnu pjegavost (Alternaria) u mjerama zaštite koristiti kombinirane fungicide, registrirani za istovremeno suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće je koristiti i “tank-mix” kombinaciju fungicida registriranih za suzbijanje plamenjače (Phytophthora) i koncentrične pjegavosti (Alternaria) cime krumpira!

Preporučeni utrošak škropiva: na svakih 10 cm visine cime trošiti 100 litara škropiva/ha (prskalicama bez zračne potpore). Primjerice, cimu krumpira visine 40 cm prskati protiv uzročnika bolesti sa 400 lit./ha!!!

Dana 5. srpnja 2019. zabilježili smo značajniju aktivnost odraslih oblika druge (ljetne) populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), pa ovisno o dnevnim temperaturama zraka u drugoj polovici mjeseca srpnja očekujemo masovniju pojavu njihovih ličinki.

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na insekticide tijekom protekle 2018. godine u kontinentalnom dijelu Hrvatske sve testirane populacije su bile rezistentne (otporne) na klorpirifos, cipermetrin, lufenuron i klorantraniliprol. Na tiakloprid je bilo rezistentno 50 % testiranih populacija. Na metaflumizon je bilo rezistentno oko 30 % populacije, a 70 % je bilo osjetljivo. Sve testirane populacije su bile osjetljive na sponosad (izvor: Agronomski fakultet Zagreb i Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena svih insekticida iz skupine neonikotinoida na osnovu djelatnih tvari imidakloprid i tiametoksam, u svim poljoprivrednim usjevima i nasadima uzgajanim na otvorenom!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači krumpira mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)! 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis