Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana

Posljednja uputa za zaštitu usjeva luka dugog dana upućena je prije dvanaest dana (12.6. 2019.). U proteklom se razdoblju intenzivno vade hibridi zimskog luka, a isto u narednim danima očekujemo sa zimskim usjevima češnjaka.

U proteklih je 12 dana zabilježeno vrlo vruće, sparno i vlažno (kišovito) meteorološko razdoblje: najviše su dnevne temperature najčešće bile u rasponu 28,5-33,4°C (tijekom 9 proteklih dana), a tijekom tri kišna dana s oborinama >13 mm najviše su temperature bile 24,5-28,5°C! U proteklih je dvanaest dana najviše kiše palo u istočnom (donjem) dijelu Međimurja (čak 67,0 mm na lokalitetu Donja Dubrava), dok je u središnjem dijelu Županije zabilježeno 50,0 mm (Mursko Središće)! Vlažnost zraka je vrlo visoka, prosječne dnevne vrijednosti su posljednjih šest dana najčešće u rasponu 78,2-97,5 %! Vlaženje biljaka tijekom jutarnjih sati je svakodnevno, najčešće u trajanju od 220-560 minuta, ali tijekom kišnih dana od 840 do 1.440 minuta. Najviše je oborina zabilježeno u posljednja dva dana (22.-23.6. 2019.), kada je kiša padala na svim mjernim županijskim lokalitetima u količini 29,0-39,0 mm!

Zbog takvih smo uvjeta bilježili i vrlo povoljne meteorološke uvjete za razvoj bolesti lukovičastog povrća u Međimurju. Tako je sredinom lipnja o.g. na netretiranom usjevu u središnjem dijelu Županije uz rijeku Muru zabilježena zaraza više od 95 % biljaka proljetnog luka pri uzgoju iz lučice plamenjačom (Peronospora destructor)!

Vruće, sparno i vlažno razdoblje tijekom posljednjih 12 dana (nakon 12. lipnja o.g.)  pogoduju širenju plamenjače luka (Peronospora destrucor) u epidemijskim razmjerima na nezaštićenim ili sabije zaštićenim usjevima luka dugog dana uzgajanog sadnjom lučica! Isti su usjevi izvor zaraze plamenjačom za usjeve luka dugog dana uzgajane proljetnim uzgojem iz sjemena! Zabilježeni su optimalni uvjeti i za razvoj drugih bolesti luka (npr. Botrytis, Stemphylium). U narednim danima očekujemo rast dnevnih temperatura zraka na vrijednosti >30°C, uz jutarnje rose i sumaglice.

Stoga ponavljamo upozorenje da treba nastaviti sa mjerama zaštite protiv plamenjače u usjevima dugog dana (proljetni luk) uzgajanim iz sjemena, naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena još su uvijek vrlo osjetljivi na zaraze plamenjačom.

Stoga tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo provoditi redovite mjere zaštite od plamenjače (Peronospora) i plijesni (Botrytis spp.) sa skraćenim razmacima aplikacije, uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Budući su zadnjih dvanaest dana na svim mjernim lokalitetima dominirali dani s najvišim temperature zraka većim od 30-ak°C, preporučujemo pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Kritična populacija tripsa značajno oštećuje nezaštićene usjeve luka uzgajane iz sjemena i naknadno omogućuje razvoj bakterijskih uzročnika truleži luka (Erwinia)! Stoga preporučujemo  poduzeti mjere usmjerene zaštite luka protiv ovog štetnika dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 40-50 % očekivanog promjera dodati i neko od registriranih sredstva protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U kritičnim je godinama dominantnu bolest: plamenjaču luka (Peronospora destructor) potrebno redovito suzbijati više puta s kraćim razmacima tijekom kritičnog razdoblja (naročito tijekom 8-12 razvijena lista), a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja!

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači lukovičastog povrća mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis