Obavijest vinogradarima

Praćenjem u vinogradima naše županije utvrđene  su ličinke trećeg stadija  američkog cvrčka ((Scaphoideus  titanus). Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, a infektivan je treći stadij koji prenosi zlatnu žuticu vinove loze.

Upozoravamo vinogradare na važnost njihova suzbijanja, jer se samo na taj način može spriječiti širenje zlatne žutice vinove loze.

Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Reldan 22 EC, Avaunt EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC i Piretro Natura.

Za praćenje pojave američkog cvrčka u vinograde treba postaviti žute ljepljive ploče na srednju armaturnu žicu. Ploče mijenjati za 2-3 tjedna.

Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela.

Obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18).

Upozoravamo vinogradare da  i dalje redovito provode zaštitu protiv plamenjače sa sistemičnim fungicidima: Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Cursate F, Pergado F, Verita, Acrobat MZ WG.

Protiv pepelnice(Uncinula necatorupotrijebiti  jedan od sistemičnih  fungicida: Luna expirience Falcon EC 460, Systhane 24 E,   Folicur EW 250, Nativo,  Collis, Vivando, Talendo,  Topas 100 EC, Stroby WG.

Nakon cvatnje vinograda protiv sive plijesni primijeniti botriticide: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS baza) pri Ministarstvu poljoprivrede.

                                                                                              Vesna Bradić, dipl.inž.agr.
Vesna.Bradic@mps.hr 

Pripremi za ispis