Obavijest vinogradarima

Uvjeti za razvoj peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator), te sive plijesni (Botrytis cinerea) su još uvijek povoljni, te je lozu potrebno tretirati. Veoma bitno je da se koriste pripravci za tretiranje iz različitih skupina.

U borbi protiv peronospore (Plasmopara viticola) koristiti: RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ELECTIS WG, MIKAL PREMIUM F, DELAN PRO, EQUATION PRO, MIKAL FLASH, GALBEN F, CURZATE F, ACROBAT MZ WG, VERITA, PERGADO F i dr.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) koristiti: LUNA EXPIRIENCE, FALCON EC 460, SYSTHANE 24 E, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, COLLIS, VIVANDO, STROBY WG, TOPAS 100 EC, TALENDO i dr.

Protiv sive plijesni (Botrytis cinerea) može se koristiti jedan od pripravaka: PYRUS 400 EC, TELDOR SC 500, CANTUS, SWITCH 62,5 WG, CHORUS 75 WG i dr.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

                                                                                                                                             Marko Borić, mag.ing.agr.,
e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis