Obavijest voćarima

Proizvođače  jabuka i krušaka savjetujemo da nakon kišnog perioda u kojem je palo od 30-ak pa čak i preko 50 l kiše po m², izvrše zaštitu protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis)  i  primjene jedan preventivni fungicid: Captan 80 WG  Dithane M-45, Mankozeb, Folpan 80 WDG,  Polyram DF.

Savjetujemo i primjenu fungicida protiv   uzročnika bolesti pepelnice (Podosphaera leucotricha) u nasadima jabuka. U voćnjacima jabuka  gdje ima zaraženih mladica pepelnicom, odstraniti zaražene izboje  upotrijebiti Luna experience, Stroby WG, Zato 50 WG, Zato Plus ili  pripravak na bazi močivog  sumpora: Chromosul 80 ili Kalinosul 80 WG, Thiovit Jet,  Sumpor SC -80.

U nasadima krušaka protiv kruškine buhe (Psylla piri) koja se nalazi  u fazi izlijeganja iz jaja. Primijeniti: Movento, ako se ličinke nalaze u različitim razvojnim stadijima primijeniti: Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja.

Proizvođačima šljiva savjetujemo  izvršiti zaštitu  protiv narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) primijeniti: Kastor , Dithan M-45, Pinozeb M-45, Futura 50 WP.

Proizvođačima bresaka, nektarina i marelica preporučamo ponoviti tretiranje  protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan  WP 50, Kastor, Delan  700 WDG.

Protiv pepelnice  (Podosphaera panosa) na breskvama i nektarinama:  Nativo i Luna experience ( djeluju i protiv truleži)  ili Chromoslul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG.

Protiv breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breskvinog moljca ( Anarsia lineatella) upotrijebiti:  Imidan  50 WG, Affirm, Runner 240 SC, Calinogor, Chromogor, Avaunt EC( nema dozvolu za breskvinog moljca).

Na ranijim sortama bresaka voditi brigu o karenci pripravka.

Proizvođačima višanja savjetujemo primjenu fungicida  protiv  kozičavosti (Blumeriella jaapii) upotrijebiti: Luna expirience, sredatvo djeluje i protiv truleži ploda (Monilia fructigena). Oni proizvođači koji su pretrpili tuču primijeniti protiv truleži ploda Signum u kombinaciji s aminokiselinama.

Protiv trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi), dozvoljena je  primjena insekticida: Rotor super, Decis 100 EC i Imidan 50 WG, Mospilan 20 SG,  (dozvolu imaju jednom u vegetaciji).

U nasadima lijeske preporučujemo izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti : pjegavosti lista ( Piggotia corylii) i sive pjegavosti ( Gnomnia leptostyla) jednim od prpravaka : Signum ( 2 puta u vegetaciji) ili Systhane 20 EW ( 3 puta u vegetaciji).

Protiv lisnih uši ( Hyalopterus spp.) upotrijebiti: Rotor super, Decis 100.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
e-mail: durdica.ksenek@mps

 

Pripremi za ispis