Obavijest voćarima

Na kontrolnim punktovima u nasadima trešnje na području otoka Cresa zabilježena je velika pojava octene mušice ploda (Drosophila suzukii)!

Stoga upućujemo na  postavljanje hranidbenih lovki za detekciju odnosno masovni ulov/suzbijanje!  Mamci se rade od plastične ambalaže (boce), zapremine od 250, 500 ili 750 ml na kojoj se izbuše četiri simetrično smještene rupice, dijametra od 5 mm, na otprilike 3 cm ispod čepa boce. U bocu se ulije jabučni ocat do otprilike polovice zapremine. Osim jabučnog octa može koristiti i vinski ocat ili pak vodena otopina kvasca s dodatkom šećera ili se mogu kupiti gotovi hranidbeni atraktanti (lovke).

Ulov octene mušice ploda (Cres, foto Lemić)

Hranidbene lovke za D.suzukii,

(Cres, foto Lemić)

Navedeni štetnik napada plodove u fazi dozrijevanja različitih voćnih vrsta poput breskve, marelice, nektarine, smokve, šljive, višnje, jagode, maline, kupine, kivija i grožđa te može pričinjavati prilično velike štete neposredno prije berbe, a i nakon toga. Ženka oštrom leglicom ošteti nježnu pokožicu ploda i odlaže jaja neposredno ispod nje. Bijele ličinke ubušuju se u plod i razaraju njegovu unutrašnjost. Plodovi postaju mekani i gube na tržišnoj vrijednosti. Na oštećene plodove naknadno se nasele i različiti sekundarni paraziti (gljive i bakterije), koji uzrokuju trulež plodova. Izvršiti tretiranje kod prvog ulova (pojave) štetnika!

Prema FIS bazi  http://fis.mps.hr./trazilicaszb/  jedini insekticid registriran  za suzbijanje octene mušice ploda u Hrvatskoj na dan 7.6.2019. ima CALYPSO SC 480 i to  na:

  • kupini – na otvorenom;  doza 0,225 l/ha, K=14 dana,
  • malini – na otvorenom, doza 0,225 l/ha, K=14 dana,
  • jagodi – na otvorenom; doza 0,25 l/ha, K=3 dana
  • jagodi – u zaštićenom prostoru, doza 0,250 l/ha, K=1 dan.

Na kulturama koje nemaju dozvolu za primjenu navedenog insekticida savjetujemo postaviti 80 -100 trapova po hektaru  odnosno što veći broj mamaca kako bi se izvršio masovni ulov!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Pripremi za ispis