Obavijest vinogradarima

Zbog porasta temperature neke sorte vinove loze nalaze se pred sam početak cvatnje, dosadašnje vremenske prilike pogodovale su razvoju peronospore vinove loze (Plasmopara viticola ). Stoga je potrebno provesti zaštitu prije cvatnje nekim od slijedećih pripravaka: Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Magma triple, Momentum trio, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC i sl.

Za suzbijanje pepelnice mogu se koristiti neki od slijedećih fungicida: Nativo WG, Postalon SC, Talendo, Collis SC, Crystal KS i sl..

Pregledom nasada utvrđene su pojave ličinki pepeljastog grožđanog moljca( Lobesia botrana), na područjima  gdje su populacije ovog štetnika velike moguće je prije cvatnje obaviti suzbijanje nekim od slijedećih insekticida: Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Affirm, Nurelle D, Chromorel D, Reldan 22 EC i dr.

Prema članku  53. iz Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), radi zaštite pčela tretiranja kontaktnim insekticidima mogu se vršiti samo u  samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca, dok je primjena sistemičnih sredstva opasnih za pčele zabranjena. Osim toga cvjetni podrast u vinogradu mora biti pokošen.

Pregledom vinograda na području Daruvara, utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus ), stadija L1 i L2. Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3.Pratiti slijedeće obavijesti radi u kojima će biti rokovi za suzbijanje.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018.) upozoravamo vinogradare na važnost kontrole na moguće simptome fitoplazmi, a ponajviše na važnost naredbe o suzbijanju američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) koji je prenosioc zlatne žutice vinove loze. Na području naše županije utvrđena su prošle godine dva žarišna područja pa stoga preporučavamo svim proizvođačima postavljanje žutih ljepljivih ploča radi praćenja pojave ovog štetnika ( izmjena ploča potrebna je svakih 2-3 tjedna) kako bi spriječili daljnje širenje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis