Obavijest vinogradari

U nasadima vinove loze  nastaviti za zaštitom protiv bolesti peronospore i pepelnice zbog vrlo povoljni uvjeta u proteklom tjednu (veliki oborina i povišenih temperatura)

Pripravci koji se mogu primijeniti su : Mikal Flash , Mikal Premium F, Acrobat MZ,  Forum Star DF,  i dr.

Pripravci kao  Nativo WG, Collis SC , Talendo i dr. djeluju na pepelnicu.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene , broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije. Ambalažu propisno zbrinuti (pratiti termine skupljanja ambalaže u daljnjim obavijestima).

Voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis