Obavijest voćari

U nasadima jabuka nastaviti sa  zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice jer su u proteklom pale velike količine oborina ovisno o lokaciji i stvoreni su povoljni uvjeti za daljnji razvoj bolesti. Zaštitu vršiti  pripravcima kontaktnog i sistemičnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni  –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Protiv fuzikladija mogu se primijeniti pripravci kao što su:

a.t.kaptan (Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Captan WP 50, Kastor )

a.t.metiram(Polyram DF)

a.t. mankozeb (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb i dr)

a.t. ditianon –Delan 700 WDG, Delan Pro.

a fungicidi koji imaju kurativno djelovanje i mogu se primijeniti su : Pyrus 400 Sc, Scala SC, Indar 5 EW, Score 250 EC, Difcor i dr.

U zaštiti protiv pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora a kod eventualne jače zaraze i pripravke sistemičnog djelovanja.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti(pratiti termine za skupljanje ambalaže u obavijestima).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Zivkovic@mps.hr

Pripremi za ispis