Obavijest vinogradarima

Nestabilno vrijeme praćeno lokalnim pljuskovima i dalje pogoduje razvoju peronospore  vinove loze (Plasmopara viticola). U zadnjoj dekadi svibnja završilo je inkubacijsko razdoblje primarnih infekcija uzročnikom peronospore te se u nedovoljno štićenim vinogradima mogu naći simptomi peronospore u vidu uljnih pjega. Porast temperature zraka na vrijednosti iznad 28 °C potaknuo je početak cvatnje ranih sorata (Chadonnay, Pinot i dr.).

Za suzbijanje plamenjače predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka:Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Porast temperature zraka uz visoku relativnu vlagu zraka pogodovati će razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, Talendo, Talendo exra i dr.

Kišovito vrijeme koje je obilježilo prethodno razdoblje pogoduje razvoju ranog btritisa ili sive plijesni, naročito kod osjetljivih sorata: rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac. Za suzbijanje razvoja sive truleži ili botritisa na početku cvatnje moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Na području Moslavačkog vinogorja početak leta grožđanih moljaca bilježimo od sredine travnja, a početak pojave gusjenica prve generacije grođžanih moljaca zabilježen je 3. lipnja. Prije početka pune cvatnje vinogradarima savjetujemo primjenu insekticida: Nurelle D, Chromorel D, Reldan 22 EC, Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC ili Affirm.

Radi zaštite pčela, primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca.

Korovna flora koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018.) upozoravamo vinogradare na važnost kontrole na moguće simptome fitoplazmi, a ponajviše na važnost naredbe o suzbijanju američkog cvrčaka (Scaphoideus titanus) koji je prenosnik zlatne žutice vinove loze. Tijekom prošle godine provodio se monitoring američkog cvrčka na slijedećim lokacijama: Kutina, Repušnica-Mramor brdo, Ilova, Voloder, Popovača i Letovanski vrh te je tim lokalitetima utvrđena njegova prisutnost.

Pregledom vinograda na području Popovače, utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka u stadiju L1 i L2. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Prvo tretiranje američkog cvrčka provodi se kada su ličinke u razvojnom stadiju L3 jer ličinke u tom stadiju postaju infektivne i mogu prenositi zlatnu žuticu. Obavijest o pojavi ličinki u razvojnom stadiju L3 dati ćemo narednih dana.

Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Pripremi za ispis