Obavijest proizvođačima lukovičastog povrća !

Mjesec svibanj započeo je velikim količinama oborina , na području naše županije bilježimo između 40 i 70 litara kiše .Ovakvo vlažno vrijeme pogoduje pojavi i razvoju bolesti na lukovičastom povrću : plamenjače luka (Peronospora destructor),no mogu se pojaviti  hrđe  ( Puccinia allii i Puccinia porri), sive plijesni koju izazivaju gljive roda

( Botrytis spp) te bijela trulež (Sclerotium cepivorum) i koncentrične pjegavosti.

Usjevi luka nalaze se u fazi 3-6 listova, a to je faza kada je potrebno početi provoditi zaštitu protiv bolesti.

U prvim zaštitama moguće je koristiti pripravke na bazi bakra navedene u tablici zbog relativno duže karence.

U tablici 1 navedeni su fungicidi  dozvoljeni za suzbijanje bolesti u lukovičatom povrću.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparat Kultura Bolest Doza koncentracija
Bakreni spojevi

Kalcijev sulfat

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

BORDOŠKA JUHA-MANICA

 

luk

 

plamenjača

 

 

1-1,5 %

 

0,75 %

Bakreni hidroksid CHAMPION

CHAMPION 50 WG

CHAMPION FLOW SC *

luk  

plamenjača

3,5

 

 

0,3-0,4 %

Bakreni oksiklorid CUPROCAFFARO 50 WP *

 

RAME CAFFARO 32 WP *

 

NEORAM WG

 

 

CUPRABLU Z

luk

 

luk

 

 

češnjak,

luk (mladi)

poriluk

 

luk kozjak

plamenjača  

 

0,5 %

 

0,8 %

 

0,25-0,35 %

 

 

 

1,8

Mankozeb

Dimetomorf

ACROBAT MZ WG  luk  

plamenjača

 

2,5

 

Fosetil

ALIETTE FLASH luk plamenjača 2
Difenkonazol DIFCOR

 

 

SCORE 250 EC

češnjak

 

 

luk,poriluk,

češnjak,

vlasac

koncentrična pjegavost, hrđe

 

obična pjegavost i hrđe

0,5-0,8

 

 

0,5

 Mankozeb DITHANE DG NEOTEC  češnjak,vlasac,

 

poriluk

plamenjača

hrđe

 

2,1-2,7

 

metiram

POLYRAM DF vlasac hrđe 1,2
 

Tebukonazol

 

FOLICUR EW 250

 Luk,češnjak siva plijesan

bijela trulež

hrđe

čađavice

palež lista

1
 

Azoksistrobin

 

 

ORTIVA

 

 

QUADRIS

 

 

TAZER

 

ZAKEO 250 SC

ZAFRTA AZT 250 SC

Luk

Češnjak

Poriluk

 

 

luk,češnjak,

kozjak

češnjak,poriluk

ljutika

 

luk, češnjak,pori.

 

plamenjača

hrđa

palež lista

 

 

plamenjača

 

plamenjače i hrđe

 

plamenjače i hrđe

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

Azoksistrobin

Tebukonazol

CUSTODIA Luk,češnjak Plamenjače, sm.pjegavost 0,5-1
Metalaksil-M

Mankozeb

 

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

 

 

luk

češnjak

kozjak

 

 

Plamenjača

 

 

 

2,5-3

 

         
Benalaksil M

mankozeb

       

 

 

 

FANTIC M

 

 

luk

 

 

plamenjača

 

 

2-2,5

Benalaksil M  bakar GALBEN C luk plamenjača 5
Tebukonazol

Trifloksistrobin

NATIVO 75 WG poriluk plamenjača,palež

lista,pjegavost

 

 

0,4

Propamokarb PROPLANT luk plamenjača 1,4
Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO luk plamenjača

 

1,6
 Piraklostrobin

Boskalid

 SIGNUM češnjak

luk kozjak

 

luk

 

 

poriluk

siva plijesan,hrđa

bijela trulež

siva plijesan

 

 

pjegavost lista

plamenjača

1,5

 

 

1,5

 

 

 

0,6

 

1

Fludioksonil

Ciprodinil

SWITCH 62,5 WG luk siva plijesan 1
Fenheksamid TELDOR SC 500 luk bijela trulež

siva plijesan

 

1,5
Fluazinam SHIRLAN 500 SC plamenjača plamenjača 0,5
Metalaksil-M

Klortalonil

FOLIO GOLD češnjak,luk, kozjak

poriluk

plamenjača,palež

lista

vršna palež lista

 

2

Azoksistrobin

Difenkonazol

ORTIVA TOP luk,češnjak

poriluk,

vlasac

purpurna pjegavost,hrđa 1
Fluopiram

Tebukonazol

LUNA EXPERIENCE luk ,češnjak purpurna pjegavost,hrđa 0,6-1

*      Ne smiju se koristiti u mladom luku.

Kod ostalih pripravaka također voditi računa o dozvoli primjene u mladom luku.

Ovisno o uputi  ovim fungicidima dobro je dodavati okvašivače radi boljeg prianjanja na biljku.

Od štetnika na luku najčešće se javlja lukova muha i tripsi.

Za suzbijanje lukove muhe (Delia antiqua) čiji let se treba pratiti postavljanjem žutih ploča.

U slučaju jačeg ulova ovog štetnika tretiranje se može  pripravcima Poleci Plus .

Porast temperatura uzrokovat će i pojavu tripsa (Thrips spp) na luku ,tako da treba pratiti pojavu i ovog štetnika plavim ljepljivim pločama .Insekticidi koji imaju dozvolu za suzbijanje ovih štetnika su : Calypso SC 480,Decis 2,5 EC, Decis 100, Karate Zeon, Laser , Rogor 40, Cytrin Max, Rotor super ,Poleci plus.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis