Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Za naredne dane najavljuje se nestabilno vrijeme koje će pogodovati širenju bolesti koštičavog voća. U nasadima je potrebno provesti zaštitu od infekcije uzročnikom šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii).

Na koštičavom voću (osim višnje) za suzbijanje šupljikavosti lista  registrirani su pripravci CAPTAN WP 50, KASTOR.

Na  trešnji, marelici, breskvi i nektarini se može koristiti i DELAN 700 WDG.

Na  višnji i marelici registriran je MERPAN 80 WDG.

Za preventivnu zaštitu od kozičavosti lista višnje mogu se koristiti:

  • CHROMODIN S-65,
  • TOPSIN M 500 SC
  •  LUNA EXPIRIENCE,

a na trešnji CHROMODIN S-65, DELAN 700 WDG.

U nasadima breskve ulovom na feromonskim mamcima utvrđena je velika brojnost leptira prve generacije breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvina moljca (Anarsia lineatella).

Gusjenice breskvinog savijača u mladim nasadima mogu napraviti veliku štetu jer se ubušuju u vrhove mladih izdanaka, pa je u mladim nasadima breskve i nektarine potrebno provesti suzbijanje.

Za suzbijanje breskvinog savijača i breskvinog moljca : DECIS 2,5 EC, RUNNER 240 SC, AFFIRM, AFFIRM OPTI, IMIDAN 50 WG , CORAGEN 20 SC  I DELEGATE 250 WG .

Samo za breskvinog savijača: AVAUNT EC, INSEGAR 25 WG .

U nasadima koštičavog voća potrebno je pratiti populaciju lisnih uši te prema potrebi obaviti tretiranje sa jednim od dozvoljenih insekticida:

  • na višnji-  CALYPSO SC 480, PIRIMOR 50 WG i MOSPILAN 20 SG
  • na breskvi-CALYPSO SC 480, PIRIMOR 50 WG, MOVENTO i MOSPILAN 20 SG, 
  • na trešnji i nektarini-CALYPSO SC 480, MOVENTO i MOSPILAN 20 SG
  • na šljivi- MOSPILAN 20 SG, MOVENTO i PIRIMOR 50 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Nakon svake primjene sredstva za zaštitu bilja nužno je da se popuni evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a koju možete dobiti u najbližoj ispostavi Ministarstva poljoprivrede (bivša Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba) i da se prazna ambalaža zbrine na propisan način do organiziranog odvoza putem akcije ”Prateći list”.

Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine
e-mail: Marijana.Lemic@mps.hr

Pripremi za ispis