Obavijest voćarima

Na pojedinim lokalitetima Ličko-senjske županije danas u rano jutarnjim satima zabilježene su niske temperature! Na lokalitetu Glavace (blizina Otočca) zabilježena je minimalna temperatura od -1,7 °C u, na području Brinja -1,4 °C, a na području Gospića temperatura se spustila do –3,3 °C.

Za ublažavanje posljedica uzrokovanih niskim temperaturama voćarima savjetujemo primjenu energetskih biostimulatora koji sadrže aminokiseline kao što su pripravci: Drin, FitoAlgen F, AminoVital, Poly-Amin, Megafol, Goemar BM 86, Alghena, ENA 19989  i dr.

Navedena sredstva primjenjuju se 2-3 puta u razmacima 10-15 dana.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja,

obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis