Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Proizvođače nasada jabuka i krušaka upozoravamo da je od posljednje preporuke (02.svibnja) u Zagrebačkoj županiji palo od 20-ak do 30 i više litara kiše po m² stoga preporučujemo izvršiti zaštitu od najvažnijih uzročnika bolesti u slijedećim danima prije najavljenih oborina protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) u nasadima jabuka.

U zaštiti jabuka i krušaka od krastavosti preporučujemo izvršiti zaštitu i dalje kombinacijom sistemičnog i preventivnog pripravka. Od sistemičnih pripravaka: Score 25 SC, Difcore Agro, Indar 5 EW, Difenzone. Navedeni pripravci suzbijaju i pepelnicu jabuka (Podosphaera leucotricha). Radi produžetka preventivnog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja Delan 700 WG, Delan Pro, Dithane M-45, Dithane DG, Penncozeb 75 DG, Mankozeb M-45, Star 80WP, Chorus 75 WG, Pyrus SC400 ili dr. Kod odabira pripravaka uzimati one koje ste do sada najmanje puta koristili.

U nasadim jabuka gdje je izražena pepelnica (Podosphaera leucotricha) preporučujemo koristiti jedan od pripravaka na osnovi strobilurina: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG ili kombinirani pripravak Luna expirience.

Feromonskim mamcima bilježimo ulov leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella). Preporučamo proizvođačima da izvrše pregled nasada i po potrebi izvrše tretiranje jednim od insekticida: u stadiju jaja mogu se koristiti insekticidi Runner 250 EC, Insegar 25 WP i Coragen 20 SC (navedeni pripravci registrirani su i za suzbijanje jabučnog savijača). A pri pojavi prvih mina za suzbijanje minera preporučamo insekticide Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Kraft 18 EC ili Vertimec 018EC.

Zbog zaštite pčela primjenu insekticida obaviti u vrijeme kada pčele ne lete, a prije zaštite obavezno pokositi voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

Pripremi za ispis